Cellebroedersklooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Begijnenkerkhof, Cellebroedersstraat
Locatie Begijnenkerkhof 5-7, 6, Cellebroedersstraat 13, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Cellebroedersklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Cellebroedersklooster: oostvleugel
gelegen te Begijnenkerkhof 6 (Mechelen)

Deze bescherming is geldig sinds 13-12-1977.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2012.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof: gedeelte

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Overblijfselen van het voormalig cellebroedersklooster. Gelegen op het Begijnenkerkhof en heden gedeeltelijk zonder bestemming. De oorspronkelijke ingang bevond zich in de Groenendaelstraat, sinds 1578 Cellebroedersgang.

De cellebroeders verschenen voor de eerste maal in Mechelen omstreeks het midden van de 14de eeuw en vestigden zich in 1448 op het later zogenaamde Begijnenkerkhof tot in 1614, toen zij naar het Hof van Nassau verhuisden. Het klooster werd afgestaan aan de begijnen die zich binnen de stadsmuren kwamen vestigen. Volgens J. Schoeffer later lange tijd gebruikt als jongensschool Sint-Catherina.

Heden onregelmatig complex bestaande uit een oost- en noordvleugel haaks op elkaar gesteld, hoekgebouw (in het noordoosten) en kleine centrale binnenplaats.

Oostvleugel. Best bewaarde vleugel is de oostvleugel in traditionele bak- en zandsteenstijl; twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Voorgevel (westelijk georiënteerd) van zeven traveeën. Deels gedichte en deels bewaarde kruis- en bolkozijnen. Bewaarde rondboogdeurtjes, waarvan twee in zandstenen omlijsting; bolkozijn als bovenlicht.

Achtergevel (oostelijk georiënteerd) van negen traveeën. Voormalige kruiskozijnen, gedicht of aangepast. Zandstenen muurbanden en kordons; steigergaten; twee eenvoudige dakkapellen. Geknikte zijpuntgevel gemarkeerd door zandstenen speklagen; links bolkozijn en houten laadluik onder luifel in top. Oostelijke bijbouw onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen).

Interieur: onversierde gotische schouwen en witgeschilderde stucplafonds (18de-eeuws); oorspronkelijk en goed bewaard dakgebint.

In het verlengde ten noorden: deels witgekalkt bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen en leien). Voormalige kruis- en kloosterkozijnen.

Noordvleugel. Eertijds drie vleugels onder zadeldaken (Vlaamse pannen), U-vormig geschikt rondom een rechthoekige binnenplaats, heden bijna volledig dichtgebouwd tot een geheel en aangepast als woning. Huidig binnenplaatsje nog gemarkeerd door voormalige kruis- en kloosterkozijnen. Huidige voorgevel (zuidelijk georiënteerd) uitziend op Begijnenkerkhof met volledig nieuwe gevelordonnantie. Rechts van deur: witbeschilderde ijzeren lichtarm met lantaarn. Bewaarde dakkapellen en links aandak. Gevel (noordelijk georiënteerd) aan de Cellebroedersstraat: nagenoeg blinde muur op gecementeerde plint gemarkeerd door blinde korfbogen op zandstenen kraagsteentjes; rechts gotisch deurtje in zandstenen tudorboogomlijsting met kwartholbeloop.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnenkerkhof

Begijnenkerkhof (Mechelen)

maakt deel uit van Cellebroedersstraat

Cellebroedersstraat (Mechelen)

omvat Hoekgebouw

Begijnenkerkhof zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.