Geografisch thema

Beneluxlaan

ID
10736
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10736

Beschrijving

Straat lopend van het kruispunt Felix D'hoopstraat - Adolf Loosveldtstraat - Europalaan noordoostwaarts tot aan de Euromarktlaan, als centrale diagonale as van de "Europawijk", de verkaveling die in de jaren 1965-1975 tot stand komt. Voorheen samen met de Kanegemstraat gekend als "Gentweg", "Gentse (Heir-) Weg" of "Gentsche Straete", aangelegd nadat Filips II in 1568 een octrooi verleent met de toelating een nieuwe oostelijke toegangsweg aan te leggen ter vervanging van een eeuwenoude verbindingsweg in Tielt-buiten met verloop over de rug van de Rijkegemkouter en verder over Ruiselede. Oudste vermeldingen van de Gentweg in 1576 en in 1649. Sluit eertijds aan op het zuidelijk deel van de Hoogstraat (thans westelijk deel van de Felix D'hoopstraat) ter hoogte van het kruispunt met de Felix D'hoopstraat en Adolf Loosveldstraat, voorheen gekend als de "Kleine Hulst" waar middenin een plas of het "Roode Vijverken" gelegen is, in de volksmond ook zogenaamd "Den Bek".

Vormt tevens de grens tussen de "Tommehoek" en de "Haaghoek", de zesde en zevende wijk in Tielt-buiten volgens het landboek van 1645.
Vanaf 1771-1772 aangesloten op de nieuwe kasseiweg Tielt - Deinze, dit is de huidige Felix D'hoopstraat (oostdeel) met in het verlengde de Deinsesteenweg, waarbij het "Roode Vijverken" gedempt wordt. Het zuidelijk, licht gebogen deel van de straat volgt het tracé van de oude verbindingsweg weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1847); noordelijk deel rechtgetrokken bij de realisatie van de verkaveling van de Europawijk. Vanaf de jaren 1930 is langs de straat herberg "'t Kelderke" gelegen, uitgebaat tot in de jaren 1960.

Later is de straat ook nog gekend als "Kanegemstraat" en van 1948 tot 1964 als "Oude Gentstraat". Huidige benaming gegeven bij uitbouw van de Europawijk nadat Tielt in 1959 start met de Europafeesten.

Woonfunctie. Zuidelijk deel, voornamelijk  aaneengesloten heterogene 20ste-eeuwse rijbebouwing tot twee bouwlagen veelal onder pannen zadeldaken; enkele voorzien van voortuintjes; vervangende en aanvullende bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw tot drie bouwlagen. Noordelijk deel meegaand met de verkaveling zie losstaande eengezinswoningen in tuin.

Nummer 23, eenlaagshuisje van twee traveeën opgetrokken volgens kadaster in 1913. Verankerde en geschilderde baksteenbouw onder mansardedak (nok evenwijdig aan de straat; mechanische pannen); tandfries; bewaard houtwerk van venster, rolluikkast en dakvenster.

Voornamelijk interbellumbebouwing. Nummers 3-7, eenheidsbebouwing van enkelhuizen in repeterend schema van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Bruinbakstenen gevelparementen op gecementeerde plint met muurankers en muuropeningen onder betonnen latei met sierinkeping. Nummer 45, achteruitspringend ten opzichte van rooilijn, half vrijstaand witgeschilderd woonhuis op L-vormige plattegrond onder haaks op elkaar geplaatste zadeldaken; poorttravee oplopend in puntgevel waarin oculus; nieuw houtwerk. Nummers 50-52, half vrijstaande enkelhuizen van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Nummer 50, woonhuis met roodbakstenen parement verlevendigd door witte banden en omlijstingen van rondboogvensters onder strek; vernieuwd houtwerk. Nummer 52 met parement van rode en gele baksteen en doorlopende lateien; driezijdige erker in twee bouwlaag; inkom onder korte luifel met bovenlicht.

Nummer 40, half vrijstaand woonhuis, licht achteruitspringend ten opzichte van naastgelegen bijgebouw (nummer 42), beide van twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Bakstenen parement op gecementeerde plint met brede simili banden en vensteromlijstingen; houtwerk met horizontaliserende roedeverdeling, onder meer voor deels beglaasde deur in verdiepte en getrapte inkom onder rechte luifel met gedeeld bovenlicht. Bijgebouw met twee poorten en kleine, getoogde vensters met vierkante roedeverdeling.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 2, 1913/7.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 51, 102.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 207.
 • HOLLEVOET F., Tielt feodaal, in De Roede van Tielt, jg. 33, nummer 3, 2002, p. 130.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 21, 27.
 • Tieltsche Mengelingen, getrokken uit de Archiven der Stad, Roede en Vierschare, Tielt, 1878, p. 108-110.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 63.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Pijlerkapelletje

 • Omvat
  Villa uit het interbellum

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beneluxlaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/10736 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.