Geografisch thema

Korteweg

ID
10796
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10796

Beschrijving

Verbindingsstraatje tussen de Bedevaartstraat ten westen en de Gruuthusestraat ten oosten, aangelegd in 1932 wanneer de gronden aan de noordoostelijke hoek met de Gruuthusestraat verkaveld en bebouwd worden.

Enige bebouwing in de straat zelf is nummer 1, een kleine villa in late cottagestijl uit het derde kwart van de 20ste eeuw, met laag ommuurd voortuintje en verharde oprit naar achterliggend bedrijfsgebouw met getrapte bakstenen straatgevel. Rode baksteenbouw getypeerd door haaks op elkaar geplaatste zadeldaken (mechanische pannen) met geschilderde houten kroonlijst op consoles; vooruitspringende venstertravee oplopend in puntgevel met gepleisterde top op gekoppelde segmentboogjes.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1932/32.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Korteweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10796 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.