Geografisch thema

Landweg

ID
10802
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10802

Beschrijving

Doodlopende landelijke weg ten westen van de Wingensesteenweg, in de uiterst noordwestelijke hoek van het Tielts grondgebied aan de grens met de gemeente Wingene.

Eertijds gelegen in de heerlijkheid "Willecomme" waarvan de hoeve zich bevindt in Willekomstraat (zie Willekomstraat nummer 5) en in de "Berghoek", één van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten. Het oostelijke tracé is reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Oudste vermelding in de Atlas der Buurtwegen (1847). Behouden agrarische functie van verspreide hoeves met losstaande gebouwen, waarvan enkele zich op het grondgebied van Wingene bevinden.

Nummer 1, gerenoveerde hoeve minimaal opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie twee parallelle losstaande gebouwen zijn weergegeven op de Ferrariskaart. Erfoprit met losse verharding, omzoomd door jonge bomen en haagjes. Aan noordzijde, witgekalkt woonhuis onder zadeldak (mechanische pannen) met rechthoekige muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk; nieuwe luiken. Aangebouwd stalletje onder zadeldak met Vlaamse pannen. Aan zuidoostzijde, parallelle vernieuwde bakstenen stal.

Nummer 7, gerenoveerde 19de-eeuwse hoeve met heraangelegd erf waarop losstaande parallelle gebouwen weergegeven op de Atlas der Buurtwegen. Bakstenen erfpijlers met ijzeren hek. Eenlagig woonhuis onder zadeldak met Vlaamse pannen met aan weerszijden (onder meer recente) annex onder lessenaarsdak. Beluikte segmentboogopeningen waarin nieuw schrijnwerk; betegelde onderdorpels; klein beglaasd muurkapelletje. Aan de ingang, haaks bakstenen stalgebouw met recente uitbreiding (beplankt).

Nummer 2, hoeve waarvan woonhuis naar verluidt verhoogd circa 1950; bewaarde opkamer en kelder onder witgekalkte troggewelfjes. Oudere 19de-eeuwse bakstenen bijgebouwen onder zadeldaken met Vlaamse pannen: aan de straatzijde, bakstenen dwarsschuur met gedichte korfboogopening aan de straat en recente aanbouw aan zuidzijde; aangebouwde bakstenen stalvleugel onder lagere nok met geschoorde overkraging aan erfzijde. Verder vrijstaande stal en bewaard bakhuisje.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IX, Brugge, 1929, kolom 111.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 225.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Landweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10802 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.