Geografisch thema

Rozeboomlaan

ID
10839
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10839

Beschrijving

Doodlopende weg met gebogen knik ten noordoosten van de in 1971 gerealiseerde "Rozeboomwijk", gelegen tegen de Ringlaan aan en ten zuidoosten en -westen verbonden met de Pontweg, de hoofdas van de wijk.

"Rooseboom" is een oud toponiem dat teruggaat op een Tieltse familienaam en waarvan de gelijknamige kouter wordt vermeldt in de landboeken. Tot 1892 is op de plaats van de huidige wijk een linnenblekerij gevestigd, de tweede grote blekerij naast deze ten zuiden van het Stoktgebied (zie Blekerijstraat) en eertijds gekend als de "vette weede", uitgebaat door de familie Nolf tot de verkoop in 1893.

Tot in de tweede helft van de 20ste eeuw is de huidige Euromarktlaan gekend als het "Roodeboomstratjen" (1829), later vervormd tot "Rozenboomstraat" zogenaamd naar herberg "De Roozenboom" eertijds gelegen aan de noordzijde van de Sint-Janstraat en vermeld op de Atlas der Buurtwegen (1847). Door een gewijzigde benaming in 1964-1965 krijgt de nieuwe verkaveling ten noordwesten van de Sint-Janstraat, net als deze in 1968-1968 aangelegde straat, dan de vrijgekomen naam "Rozeboom" of "Rooseboom".

Losstaande eengezinswoningen in tuin daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, meegaand met de verkaveling, onder meer enkele kwalitatieve naoorlogse en jonge realisaties.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XIII, Brugge, 1932, kolom 812-813.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 166.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 235.
 • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel I: negentiende eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 2, 1987, p. 47.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning en -bureau

 • Omvat
  Vrijstaande villa

 • Omvat
  Vrijstaande villa

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rozeboomlaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/10839 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.