Geografisch thema

Vrouwenboomstraat

ID
10867
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10867

Beschrijving

Landelijke weg met gebogen tracé vanaf de oostzijde van de Wingensesteenweg noordoostwaarts doorlopend op het grondgebied van Schuiferskapelle onder zelfde benaming, als voormalige verbindingsweg naar Ruiselede langsheen het tracé van de huidige Biermanstraat (zie Schuiferskapelle).
Eerste vermelding van de "vrauwenboom straete" in een renteboek van 1633, waarbij de naam verwijst naar een boomkapelletje toegewijd aan Maria, volgens sommige bronnen gelegen op de scheiding tussen Ruiselede en Tielt waar in de tweede helft van de 19de eeuw een nieuwe kapel wordt opgetrokken (zie Schuiferskapelle, Biermanstraat); volgens andere bronnen gelegen schuin tegenover de gelijknamige herberg aan de Wingensesteenweg. Deel van de weg op het grondgebied van Tielt eertijds gelegen in de "Hooithoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten volgens het eerste landboek van 1645. Tevens gelijknamige "cerc" volgens het landboek van 1729 met nabijgelegen stuk land of het "Vrouwenboom stuck".

Tracé met verspreide landelijke bebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). In 1874 eerste vermelding van de herberg "De Grauwenboom" met ligging nabij de hoek van de steenweg, uitgebaat tot in de jaren 1920 en later bakkerij (nummer 2, thans gerenoveerd). Respectievelijk aan de noordelijke en zuidelijke hoek met de steenweg de gehuchten "De Liefde" en "Vrouwenboom", laatstgenoemde reeds vermeld op de Atlas der Buurtwegen (1847).

Bewaarde agrarische functie van verspreide hoevebebouwing, waarvan enkele opklimmend tot minimaal de tweede helft van de 18de eeuw, zie losstaande bestanddelen weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

Nummer 14 met erfoprit en verankerde bakstenen bestanddelen onder zadeldaken met Vlaamse pannen. Lange vleugel (nok loodrecht op straat) met volumes onder verspringende nok en recentere aanbouw aan oostzijde; aan westzijde, haaks bijgebouw. 

Site van nummer 18 weergegeven op de Ferrariskaart met walgracht aan de noordzijde. Thans met nieuw woonhuis en aan de straat gelegen verankerde bakstenen stalvleugel onder golfplaten schilddak.

Nummer 31, hoeve met omhaagd erf waarvan toegang gemarkeerd is door bakstenen pijlers; linkerpijler met cirkelvormig hoekanker en rechthoekig witgepleisterd en getralied pijlerkapelletje waarin ijzeren Onze-Lieve-Vrouwebeeldje van Lourdes. Erf met grasperken en losse verharding. Aan noordzijde, vernieuwd woonhuis onder pannen zadeldak. Ten zuiden, parallelle schuurstalvleugel: verankerde baksteenbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen) met roodgeschilderde muurankers, getoogde staldeurtjes en -vensters, laadvenster, metalen poort en schuifdeur. Aan westzijde, haakse bakstenen stalvleugel met onder meer metalen poort onder ijzeren I-profiel en laaddeur in noordzijgevel.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 821-822.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 205.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 244.
  • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 176.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vrouwenboomstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10867 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.