Geografisch thema

Wulfstraat

ID
10874
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10874

Beschrijving

Korte rechte straat tussen de Wittestraat ten oosten tot de Magdalena Huysstraat ten westen, als verbindingsweg naar de nieuwe woonwijk "De Varent" ten zuidwesten van het stadscentrum, waarvan de bebouwing vanaf 1993 gerealiseerd wordt.

Zogenaamd naar het huis "De Wulf" gelegen langs de huidige Kasteelstraat en voor het eerst vermeld in het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645; in de latere 17de eeuw gekend als herberg en in 1738 weergegeven op een kaart met de gronden behorend tot het hospitaal van Oudenaarde door landmeter Franciscus De Bal; verleent tevens zijn naam aan dit stadsdeel.

Woonfunctie. Heterogene bebouwing opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw met onder meer restanten van eenlaagsbebouwing. Nummers 21-23, verankerde bakstenen eenlaagswoningen met tandfries onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); getoogde (nummer 21) en rechthoekige (nummer 23) muuropeningen. Nummer 21 met plint in imitatiebreuksteen; nummer 23 met gecementeerde plint en bewaard houtwerk; deur met gedeeld bovenlicht. Nummer 13, achterin gelegen eenlaagswoonst met heraangelegde voortuin.
Overige bebouwing vnl. daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer meegaand met de eind 20ste-eeuwse verkaveling.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVII, Brugge, 1936, kolom 779-780.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 246.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wulfstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10874 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.