Geografisch thema

Rijnpoortvest

ID: 11239   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11239

Beschrijving

Van Paardenmarkt naar Stijfselrui. In de 17de eeuw zogenaamd "Achter de Capucienen"; de huidige naam gaat terug op de hier aangelegde spoorweg. De oude Rijnpoortvest, waarvan deze straat het meest zuidelijke deel is, dateert van circa 1565 en was één van de vestingswegen aan de binnenzijde van de omwalling. De weg kreeg echter pas in 1843 een naam. Naar de Paardenmarkt toe breder wordende straat bebouwd met 19de- en 20ste-eeuwse lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen met verspringende kroonlijstlijnen, verder recentte bebouwing.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Rijnpoortvest [online] https://id.erfgoed.net/themas/11239 (Geraadpleegd op 25-10-2020)