Geografisch thema

Theodoor Van Rijswijckplaats

ID
11267
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11267

Beschrijving

Ten oosten van de Nationalestraat ter hoogte van de kruising met Drukkerijstraat en IJzerenwaag. Circa 1505 aangelegd en aanvankelijk zogenaamd "Plein van de IJzerenwaag" modo "IJzerenwaag". In 1884 werd de naam gewijzigd naar aanleiding van de overbrenging van het beeld van Theodoor Van Rijswijck (van 1884 tot 1976 kortweg Van Rijswijckplaats geheten).

Verkeersvrij pleintje sedert zomer 1978. Noordzijde en hoeken IJzerenwaag en Nationalestraat met bebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw. Oost- en zuidzijde recent vernieuwd.

In het midden omheind plantsoen waarin het standbeeld van de Antwerpse volksdichter Theodoor Van Rijswijck (1811-1849) door Léonard De Cuyper, onthuld in het stadspark in 1864 en verplaatst in 1884. Beeld van witte natuursteen op hoge vierkante sokkel versierd met vleugelstukken en opschriften.


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis in neoclassicistische stijl

  • Omvat
    Winkelhuis in neoclassicistische stijl

  • Is deel van
    Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Theodoor Van Rijswijckplaats [online], https://id.erfgoed.net/themas/11267 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.