Geografisch thema

Oordegemdorp

ID
1138
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1138

Beschrijving

Gekasseid dorpsplein, zeer heterogene bebouwing rond de kerk. Ten zuidoosten, zonder nummer (naast nummer 6): verwaarloosd pand met jaartal 1709. Ten zuidwesten en ten westen van de kerk, nummer 20, 23 en 28: huizen onder steile zadeldaken, oude kernen aangepast in de 19de en de 20ste eeuw. Ten zuidwesten van de kerk; nummer 25: boerenhuisje uit het vierde kwart van de 18de eeuw; verder boerenhuisjes met één bouwlaag en diverse gevellengtes uit de 19de eeuw: nummer 24, onder mansardedak met gecementeerd parement, nummer 30, beschilderde baksteenbouw. Ten noorden, nummer 42, 43, 45 en 46, boerenhuisjes met vernieuwde parementen. Sobere burgerhuizen van het dubbelhuistype met twee bouwlagen en verschillende gevellengtes onder zadeldaken, uit de 19de eeuw; met beraapte voorgevels: nummer 21 en 25; met gepleisterde en beschilderde voorgevel: nummer 22; met parement in faience: nummer 47. Ten noordwesten, neogotisch getint gemeentehuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw; rechts, verwaarloosd huis uit eind 18de eeuw - begin 19de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :

Aanvullende informatie

Op het dorpsplein, ten westen van de kerk, bevindt zich een restant van een schandpaal, die hier werd opgesteld in 2005 na restauratie. De schandpaal was oorspronkelijk hoger en had een bekroning met een vergulde heraldische leeuw en het wapenschild van de familie Vilain. Op het einde van de 18de eeuw werd de schandpaal sterk beschadigd, waarna de resten op het einde van de 19de eeuw werden gereconstrueerd in de tuin van toenmalig burgemeester De Schaepmeester.

Ten zuiden van de kerk werd een oorlogsmonument aangelegd voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het monument vermeldt ook slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

 • THIRON J. 2004: Bijdrage tot de geschiedenis van de schandpaal van Oordegem, Ken uw Dorp: tijdschrift van de Heemkundige Kring Lede 31, 14-24.
 • Informatie verkregen van Geert Van der Linden (15 mei 2015).
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:

Relaties

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1709

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gekandelaarde linde als vredesboom

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus

 • Omvat
  Schoenfabriek met winkelpand en huis

 • Is deel van
  Oordegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oordegemdorp [online] https://id.erfgoed.net/themas/1138 (Geraadpleegd op )