Geografisch thema

Ravenbosstraat

ID: 11488   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11488

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Oostkamp, in het gehucht Moerbrugge, meer bepaald gelegen ten oosten van het kanaal Gent-Brugge. Kronkelende landweg vertrekkende van de Oedelemsestraat, in het verlengde van de Lettenburgstraat, en verder lopend in oostelijke richting tot aan de gemeente Oedelem (Beernem). Het laatste gedeelte van de weg loopt op de grens met de gemeente Oedelem (Beernem). De straatnaam is afgeleid van een ten oosten van de grens met Oedelem (Beernem) gelegen stuk grond dat "Ravenbosch" heette cf. toponymische kaart van Claeys, toegevoegd aan zijn publicatie van 1953.
De eerste weergave van de straat verschijnt pas op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). De straat verschijnt er met het nog bestaande bochtig verloop en deels met bomen omzoomd. In een knik, tegenaan het Beverhoutsveld, staat duidelijk het "Blauw Casteel" (cf. nr. 10) weergegeven. Vanaf daar loopt het tracé verder ten zuiden van een uitloper van het vermelde veldgebied en is de weg reeds vrij intensief bebouwd met enkele hoevedomeinen. In het begin van de 19de eeuw wordt de straat op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) vermeld als "Chemin n° 24", met beschrijving "Chemin de celui dit Lekkerstraet à la Plaine dite Beverhoutsveld", zogenaamd "Blauw Casteelstraet". De bebouwing concentreert zich voornamelijk ten oosten van het "Blauw kasteel", op de grens met Oedelem (Beernem). Nog in de jaren 1950 vermeld als landweg. Thans landelijke weg met kronkelend verloop, vooral gedomineerd door de wijdse zichten en het "Blauw Kasteel" (nr. 10). Voorts enkele hoeves die opklimmen tot de 18de eeuw (cf. nrs. 12 tot 20). Halverwege kruist de weg de Zuiddambeek.
De Ravenbosstraat vormt de noordelijke grens van de ankerplaats "Leiemeersen - Kanaal Brugge-Gent" cf. landschapsatlas.

AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, Brugge, 1953, p. 159 en 164.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Ravenbosch

  • Omvat
    Hoeve van het langgeveltype

  • Omvat
    Omwalde kasteelsite Blauw Kasteel