Geografisch thema

Bekaertsdreef

ID
12606
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12606

Beschrijving

Rechte straat van de Tieltstraat ten zuiden tot aan de voormalige spoorlijn Tielt - Ingelmunster, waarvan de bedding omgevormd is tot fietspad; tevens haaks doodlopend wegeltje aan de zuidwestzijde. Vormt net als de Oude Tieltstraat een noord-zuidas in de "Gaverwijk" die in de periode 1979-1986 door de Roeselaarse bouwmaatschappij De Mandel bebouwd wordt met sociale, bejaarden- en koopwoningen.

Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt de weg aangeduid met noordwaarts doorlopend tracé en lichte knik tot aan de Bosterhoutstraat, vermeld als "straete van onze vrauwen eecke naer tgoet te Bosterhout" of onderdeel van de "straete naer Thielt". "Onze vrauwen eecke" duidt op een eikeboom met boomkapelletje weergegeven op de zuidoostelijke hoek van het kruispunt met de oude voetweg van Torhout naar Tielt die de straat aan de zuidzijde doorkruist, later opgeheven. Langsheen de weg bevindt zich verspreide landelijke bebouwing, onder meer een omwalde hoeve aan de westzijde van de straat. Op de Ferrariskaart (1770-1778) zelfde tracé van de door bomen omzoomde weg met verspreide hoevebouw met losstaande bestanddelen en vermelding van "chapelle ter Eecken"; verkeerde vermelding van de "Borght Molen" in plaats van de Bosterhoutmolen aan de noordzijde ervan.

Op de Atlas der Buurtwegen (1846) reeds huidige benaming en omschreven als "weg van het hospitael naer de Bosterhoutmolen en van den straetweg gezegd Kalsyde van Thielt". De boomkapel "ter Eecken" wordt niet meer weergegeven of vermeld op kaarten uit de tweede helft van de 19de eeuw. De benaming verwijst wellicht naar een familienaam, zie gelijknamige kouter en beek ten noorden ervan.

Bij de aanleg van de spoorlijn Tielt - Ingelmunster in 1854 verdwijnt het noordelijk deel van de straat. Op de hoek met de huidige Tieltstraat wordt vanaf 1916 herberg "Gavers" uitgebaat, reeds gesloten in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Woonfunctie. Sporadisch bewaarde en veelal gerenoveerde 19de- en 20ste-eeuwse éénlaagsbebouwing onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat) (zie nummers 5-7-9). Nummer 17, werkmanswoning gebouwd in 1934; dubbelhuis getypeerd door tandlijst, gecementeerde en van schijnvoegen voorziene plint, muuropeningen onder witgeschilderde latei en schuiframen.
Verder voornamelijk heterogene vrijstaande en gekoppelde bebouwing met voor- of omgevende tuin daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer aansluitend bij de invulling van de Gaverwijk.
Enkele vrijstaande woningen in tuin voornamelijk geconcentreerd aan de zuidzijde van de straat. Nummer 3, woonhuis gebouwd in 1953 in opdracht van Honoré Crop naar ontwerp van architect Albert Crop (Meulebeke). Rechthoekig volume van twee bouwlagen onder hoog schilddak (mechanische pannen) met roodbakstenen parement, licht uitspringende rechthoekige zij-erker en gebruik van natuursteen voor onder meer deuromlijsting, onder- en bovendorpels, laatst genoemde op kleine consoles. Nummer 6, villa gebouwd in 1952 als eigen woning van architect Marcel Lambrecht (Meulebeke). Witgeschilderde baksteenbouw van twee bouwlagen onder hoog schilddak (zwartgeglazuurde mechanische pannen) met onder meer afgeronde torenvormige hoekerker en straatgevel gemarkeerd door gekoppelde rondboogopeningen, waarboven decoratieve ruitvormige gevelstenen.

 • Gemeentearchief Meulebeke, Bouwaanvragen, 1951/305, 1952/339.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1934/9, 1952/13, 1953/23.
 • BAERT G., Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, in De Roede van Tielt, jg. 18, nr. 4, 1987, p. 78.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel I, Brugge, 1914, kolom 457, 686.
 • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 208.
 • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 108.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 82.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Ensemble van arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bekaertsdreef [online], https://id.erfgoed.net/themas/12606 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.