Geografisch thema

Spillebosstraat

ID
12694
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12694

Beschrijving

Landelijke weg met L-vormig verloop vanaf de Vijfstraat ten noordoosten tot de Bonestraat ten zuidwesten. Tot in de tweede helft van de 20ste eeuw gekend als "Spilledamstraat"; de huidige benaming verwijst naar de eertijds nabijgelegen sparrenbossen.

Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt het westelijke deel van de weg vermeld als onderdeel van de "straete of voetwegh naer maerloope"; het oostelijke deel is een landwegeltje doorheen het grote "Spillebusch" dat zich tot aan de Vijfstraat en de huidige Marialoopsteenweg uitstrekt; de enige bebouwde site is deze van de huidige hoeve nummer 1.

De Ferrariskaart (1770-1778) toont langsheen de deels door bomen omzoomde weg de licht toegenomen hoevebebouwing met losstaande bestanddelen en de "Spillebosschen" aan de oostzijde.
Op de Atlas der Buurtwegen (1846) omschreven als "Spilledamstraet" of "weg van de Vijfstraet bij d'herberg de Fortuyn naer de Kapelle genaemd Dobbels kapelleken". Op de kaart van P. Vander Maelen (1850) wordt in de knik van de weg het huis "Vogelzang" vermeld, waarnaar later het nabijgelegen gehucht genoemd wordt.

Agrarische functie. Beperkte hoevebebouwing met losstaande, 19de- en 20ste-eeuwse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken. Nummer 6, haaks ingeplante eenlaagswoning onder zadeldak (mechanische pannen), thans verbouwd. Aanvullende, vrijstaande eengezinswoningen daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XV, Brugge, 1934, kolom 77-78.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 692.
 • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 244.
 • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 94.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 102.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Bakhuis en aardappelkelder/bunker

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Spillebosstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12694 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.