Geografisch thema

Tuinwijk

ID
12700
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12700

Beschrijving

Aan de noordzijde van de Spoorweglaan gelegen woonwijk die zich tot aan de Randweg uitstrekt. In oorsprong een arbeiderswijk waar reeds in 1914 een vijftal woningen worden opgetrokken, doch waarvan de werken door de Eerste Wereldoorlog vertraagd worden. In 1922 wordt de verdere aanleg door de Bouwmaatschappij De Deeve gerealiseerd, die in hetzelfde jaar is opgericht. Verdere uitbreidingen van de wijk gebeuren in 1930 door dezelfde bouwmaatschappij, die 30 nieuwe huizen met eigen tuintje - waarop de wijkbenaming teruggaat - laat optrekken, en in de periode 1953-1973 door de Roeselaarse Bouwmaatschappij De Mandel, die de wijk uitbreidt tot 114 woningen, met onder meer een rij woonhuizen in de Spoorweglaan (Spoorweglaan nummers 17-36).

Aan westzijde, recente uitbreiding met Ettinge, een straat die bij de Tuinwijk aansluit en waarvan de benaming op nabijgelegen, drassige weilanden wijst.

Woonwijk gekenmerkt door haaks op elkaar staande assen waarlangs rijen koppelwoningen; aan oostzijde, doodlopend straateinde in lusvorm met verhard plantsoen en aanplantingen in cirkelvormige bloembak in betonkasseien. Diverse vormen van eenheidsbebouwing getypeerd door enkelhuizen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); rood- of geel- en roodbakstenen parement met rechthoekige muuropeningen, veelal witgeschilderde strekstenen, betegelde onderdorpels en deur met klein zijlicht. Autobergplaatsen, onder meer achteruitspringend onder pannen zadeldak of half ondergronds geïncorporeerd. Enkele voortuintjes met halfhoge, bakstenen zijmuurtjes. Sporadisch bewaard houtwerk van onder meer meerdelige vensters met roedeverdeling of glas-in-loodinvulling, tweedelig zijlicht en deuren met beglazing voorzien van geometrisch hekwerk. Koppelwoningen uit de jaren 1970 onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat; zwartgeglazuurde mechanische pannen) doorgetrokken boven vooruitspringende autobergplaatsen; enkelhuizen met roodbakstenen parement, rechthoekige muuropeningen, gepleisterde borstweringen en voor- of omgevende tuin.

Recentere invulling in de straat Ettinge, onder meer koppelwoonst waarvan bovenbouw met helgekleurd bakstenen parement en kleine, vierkante muuropeningen.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 1, 1955/15, 1972/16, 1976/19.
  • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam MEULEBE_TUINWIJK_3330.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3330, Meulebeke, Tuinwijk.
  • CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, (onuitgegeven werkdocumenten).
  • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 208.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 104.
  • VERMEULEN B., 75 jaar bouwmaatschappij De Mandel, 1920-1995, Roeselare, 1995, p. 52, 59, 87.

Auteurs: Vandeweghe, Evert; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tuinwijk [online], https://id.erfgoed.net/themas/12700 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.