Geografisch thema

Zuid-Australiestraat

ID
12716
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12716

Beschrijving

Straat met geknikt tracé, tussen de Dwarsstraat - Rijselstraat ten noordoosten en de Gentstraat ten zuidwesten, met rechthoekig pleintje in de knik van de straat. Belangrijkste as van de sociale woonwijk, "Zuid-Australiëplaats" of "Vliegplein" genoemd.

Nummer 40, voormalig bedrijfsgebouw met burelen van de onderneming "Matexi", gebouwd in 1974 naar ontwerp van architect Ferdinand Vergote (Meulebeke). Deze onderneming ("Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën") wordt in 1945 door de Meulebeekse nijveraars Gerard, Robert en Herman Vande Vijvere opgericht, met oorspronkelijke zetel in de ouderlijke woning aan de Oude Pittemstraat (zie Gentstraat nummer 15, Oude Pittemstraat nummer 56, Robrechtegemstraat nummer 2). Vrijstaand bedrijfsgebouw van twaalf traveeën en twee bouwlagen onder plat dak met parement in geprefabriceerde, witte betonelementen en donkere gevelsteen (hoekbanden, zijgevels), rechthoekige muuropeningen met aluminium schrijnwerk en overluifelde, centrale inkomtraveeën.

  • Gemeentearchief Meulebeke, Bouwaanvragen, 1974/21.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen, 207, Meulebeke, Afdeling 2, 1929/65, 1974/23.
  • BAERT G. 1987: Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, De Roede van Tielt 18.4, 107, 109, 112.
  • BOUCKHUYT L. 1994: De kapellekensbaan, een inventaris van de Meulebeekse veldkapellen, Meulebeke, 170.
  • GERMONPREZ R. 1982: Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 151.
  • VANNESTE H. 2005: Meulebeke, in: HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 107-108.
  • VERMEULEN B. 1995: 75 jaar bouwmaatschappij De Mandel, 1920-1995, Roeselare, 42.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Boone, Benjamin; Moeykens, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zuid-Australiestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12716 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.