Geografisch thema

Aaltervoetweg

ID: 12732   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12732

Beschrijving

Bochtige landweg loopt vanaf de Wantestraat richting Aalter (Oost-Vlaanderen) waar de weg wordt verder gezet als Eendekooi. Tot aan de aanleg (1843) van de huidige Aalterstraat hoofdweg naar Aalter, op de Atlas der Buurtwegen (1842) vermeld als "Chemin de Ruysselede à Aeltre" of "Aeltre Straet". Op de Atlas met langer tracé vertrekkend van de Aalterstraat, iets ten noorden van de Poekebeek, en het verloop volgend van het eerste deel van de Ommegangsstraat, de Buisstraat en het eerste deel van de Wantestraat. Het bosrijke gebied rond de Eendekooi behoort tot de ankerplaats Schoonbergbos-Vorte Bossen-Wantebeek binnen de omvattende relictzone Oude Veldgebieden Hoogveld-Blekkervijver-Bulskampveld.
Langs de weg eertijds locatie van het kasteel van de heren van Axpoele met de nog bestaande kasteelhoeve (cf. nr. 7), twee watermolens (cf. nrs. 6 en 8) en een windkorenmolen (cf. Axpoelmolenstraat nr. 1). Weg, kasteelsite en windmolen staan afgebeeld op de "Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg" van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques.
Ter hoogte van nr. 4 was tot 1960 herberg z.g. "De Roskam" gevestigd, een afspanning waar ook paarden worden gevoederd en verzorgd. Deze wordt vermeld in 1619, in 1699 als "den Roscam, herberghe onder het goed te Axpoele" en volgens de Flou in 1755 als "Den Roscam, hoefstede en herberghe aen Axpoele". Dwars op de straat georiënteerd met nieuw gevelparement maar wellicht bewaarde oude structuur cf. zadeldak (Vlaamse pannen), opkamer en 18de-eeuwse deuromlijsting in gesinterde baksteen.

Woonstraat met schaarse en verspreide bebouwing. Hoofdzakelijk hoevebouw waarvan de oudste site (cf. nr. 7) teruggaat tot de middeleeuwen. Nr. 10 ligt tegen de grens met Aalter die hier een hoek maakt van 90° en staat getekend op de Atlas der Buurtwegen. Hoeve met losse bestanddelen, boerenhuis in verankerde baksteen met geelbepleisterde muren en onder zadeldak (mechanische pannen).
Op de hoek met de Oudleikestraat staat het z.g. "Axpoelekruis" (cf. infra).

AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2001, Landschapsatlas, versie 1.0.
BRAET M., Verklaring van de Ruiseleedse straatnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 1, 2006, p. 5.
DEGUFFROY G., DEPREDOMME J., Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 185.
DEPREDOMME J., Rond Axpoele en zijn kruis, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 8, nr. 4, 1991, p. 158-159.
DEPREDOMME J., Ruiseleedse gebouwen en plaatsnamen op de Grenskaart van 1627, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 2, 1985, p. 87-92.
VAN WONTERGHEM E., Inventaris van de Ruiseleedse herbergen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 19, nr. 2, 2002, p. 54.
VAN WONTERGHEM E., Over cafés gesproken: onze Ruiseleedse herbergen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 19, nr. 1, 2002, p. 13.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Axpoelekruis
  Aaltervoetweg zonder nummer (Ruiselede)

 • Omvat
  Goed te Axpoele
  Aaltervoetweg 7 (Ruiselede)

 • Omvat
  Herberg Het Klein Waterkot
  Aaltervoetweg 8 (Ruiselede)

 • Omvat
  Het Waterkot
  Aaltervoetweg 6 (Ruiselede)

 • Omvat
  Hoeve De Eendekooi
  Aaltervoetweg 9 (Ruiselede)