Geografisch thema

Larum

ID
14482
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14482

Beschrijving

Een van de oudste gehuchten van Geel waarvan reeds sprake is in 1433, op de Ferrariskaart vermeld als "Laerm".

Het dorp bestond uit drie kernen: Larum, Rauwelkoven en Velveken. Larum, gegroeid uit het vroegere "Binneneinde", werd het centrum en omvat de huidige dorpskern met aangrenzende straten; naar het westen toe lag "Buiteneinde" (huidige Olenseweg en Larumsebrugweg) en naar het oosten het zeer schaars bebouwde Larumveld. Met de twee pleinen, Binnen- en Buiteneinde, onderling verbonden door de Kattestraat, behoorde Larum tot het type van de dubbele kraalpleinnederzetting. Rauwelkoven lag ten noorden en is, met een vermelding in 1292, vermoedelijk ouder dan Larum. Zowel Larum als Rauwelkoven behoorden tot de elf heerdgangen of buurtschappen van Geel en werden telkens door twee gezworenen vertegenwoordigd in de raad. Velveken ten zuiden ontstond later alhoewel "Aent Valveken" reeds vermeld wordt in 1449.

In 1470 kregen de inwoners van Larum de toelating voor het oprichten van een kapel die in 1472 gebouwd werd op een schrans gelegen ter plaatse van de huidige pastorie (zie naar verluidt rest van de vest achter de pastorietuin). Na de oprichting van een zelfstandige parochie in 1855 werd de kapel gesloopt in 1858 en vervangen door een kerk (1858-1860).

Vrij geïsoleerd en overwegend landelijk gebleven westelijk gehucht, van Geel-centrum gescheiden door de westelijke Ring.

Huidige kern gekenmerkt door de kerk, de pastorie, de molen, een klooster en enkele rijkere burgerhuizen. Kerkhof met neogotisch getinte ommuring en kapel ten oosten van de bebouwde kom. Ten zuidoosten beeldbepalende vestiging van het H.I.K. (Hoger Instituut der Kempen). Aan de Larumsebrugweg werd in 1963 over het verbindingskanaal Schelde-Maas door het elfde geniebataljon een "voorlopige" Baileybrug aangelegd ter vervanging van de Vierendeelbrug die in 1940 opgeblazen werd.

 • SWOLFS J., Vijfhonderd jaar Larum. Honderdvijfentwintig jaar parochie, [Geel, 1980]

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2002


Relaties

 • Omvat
  Begraafplaats

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Larum

 • Omvat
  Larumsebrugweg

 • Omvat
  Molen van Larum met omgeving

 • Is deel van
  Geel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Larum [online] https://id.erfgoed.net/themas/14482 (Geraadpleegd op 15-04-2021)