Geografisch thema

Eiktronk

ID
14774
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14774

Beschrijving

Straat in het zuidwesten van Harelbeke, in het gehucht Steenbrugge, lopende in het verlengde van de Steenbrugstraat naar de gemeentegrens met Deerlijk, waar de straat verder loopt als Gaversstraat. De straat is genoemd naar een perceel land genaamd "den Eecktronck" (afgeknotte stam van een eik); volgens De Flou wordt het stuk land voor het eerst vermeld in 1517. De straat is voor een deel al afgebeeld op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal. Het tracé maakt er voor een stuk deel uit van de belangrijke verkeersader omschreven als "Den Herwegh Leedende Van Cortryck naer Audenaerde". Een tweede straatdeel loopt via de toegangsdreef naar de hoeve (zie nummers 1 en 3) en loopt verder als zijtracé van de dreef in noordelijke richting, langs de grens van de "Prochie van Deerlyck". Langs het tracé staat nog een ander gebouwtje weergegeven. In de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt het eerste deel van de straat weergegeven als "Chemin n° 1", "Grooten Audenaerdschen heirweg", met als beschrijving "Chemin de terre de Courtrai vers Audenaerde par Staseghem". Het zijtracé, "Chemin n° 24", wordt "Chemin de la drève dit enfants Vandeputte vers le prairie de Gavers" genoemd. Toestand ongewijzigd tot in de jaren 1970 bij de aanleg van de autostrade E17. Op dat ogenblik wordt ten noorden van de nieuwe autobaan een straat aangelegd om de hoeve nummers 1-3 een uitweg te bieden. Thans geasfalteerde landweg die quasi parallel loopt aan de autostrade E17 en op twee woningen na volledig onbebouwd is; enkel landbouwgrond. De straat wordt aan het begin onderbroken door de Keibeek.

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Elfsten carte figurative van de elfsten canton wesende de noordsyde van de Quae-poorte palende suydt over den Audenaerdschen herwegh den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1923, Deel III, kolom 886.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 14.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eiktronk [online] https://id.erfgoed.net/themas/14774 (Geraadpleegd op 12-06-2021)