Geografisch thema

Julius Sabbestraat

ID
14794
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14794

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van het centrum van Harelbeke, gelegen op de wijk Zandberg. De straat loopt van de Forestier Ingelramstraat naar de Zandbergstraat. Op kadasterplannen van de jaren 1950 reeds de "Kerkstraat" genoemd, vermoedelijk naar aanleiding van de geplande bouw van de Sint-Ritakerk (1961-1968). Bij de fusie in 1977 van Harelbeke met Bavikhove en Hulste wordt de straat herdoopt en genoemd naar de Vlaamse schrijver Julius Sabbe (1846-1910), die goed bevriend was met de Harelbeekse musicus Peter Benoit.

De straat wordt in twee fasen aangelegd en bebouwd. Circa 1955 wordt tijdens de onderhandelingen over de bouw van een nieuwe parochiekerk voor de toen groeiende Zandbergwijk een verbindingsstraat aangelegd tussen de toenmalige Hippodroomstraat (en de hippodroom) en de Zandbergstraat. Langs dat straatdeel wordt in 1959 een nieuwe jongensschool gebouwd (nummer 45), de pastorie (nummer 43) voor de nieuwe parochiepriester en uiteindelijk tussen 1961 en 1968 ook de nieuwe kerk (kaart uit periode 1964-1977). Het noordwestelijke deel van de straat komt er pas in de loop van de jaren 1970, nadat de hippodroom in onbruik is geraakt, is verkaveld en de percelen onder meer in het laatste kwart van de 20ste eeuw worden bebouwd met losse, eerder residentiële appartementsblokken met gemansardeerde bedaking.

Thans rechte straat met enerzijds wegdek van betonplaten (meest recente deel) en anderzijds geasfalteerd wegdek naar de Zandbergstraat toe. Centraal, ter hoogte van de kruising van de Hippodroomstraat en de opvallende, betonnen Sint-Rita, is een pleinachtige aanleg gecreëerd met plantsoenen en enkele bomen en parkeerplaatsen. Bebouwing dateert uit jaren 1950-1970.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 1953/64, 1959/36.

 

 • Harelbeke grafelijke stad, Harelbeke, 2003, p. 164.
 • Het onderwijs te Harelbeke, in 1861-1961 Harelbeke, vrijwillig brandweerkorps: honderd jaar brandweer en leven, Harelbeke, 1961.
 • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 30.
 • WOSTIJN A., Het klooster van de Heilige Augustinus in Harelbeke, in De Roede van Harelbeke (De Leiegouw), nr. 10, Harelbeke, 1991, p. 112-113.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Rita

 • Is deel van
  Harelbeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Julius Sabbestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14794 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.