Geografisch thema

Fortstraat

ID
14926
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14926

Beschrijving

Voorheen Meulestraat geheten (zie kaart van Overmere door P.J. Benthuys van 1726). Oostelijk onderdeel van de rechte hoofdstraat in het dorpscentrum van Overmere, namelijk tussen de Burg. de Lausnaystraat en de Kruisstraat. Tevens deeluitmakend van de steenweg Gent via Zele naar Dendermonde.

Deze oude wegverbinding gaat terug op de "Heirwech naer Appelsveer" zoals aangegeven op de "Caerte ende discriptie figuerative vande gheel den Lande van Aelst" door J. Horenhault in 15(9)6. Dit tracé werd in de loop van de 18de eeuw deels rechtgetrokken en is op de kabinetskaart van graaf de Ferraris (1771-1778) aangeduid met "Grand Chemin de Gand à Dendermonde".

Overwegend aaneengesloten rijbebouwing vertonend met wisselende kroonlijsthoogte. Naast eenvoudige dorpshuizen en arbeiderswoningen komen vooral burgerhuizen voor waarvan een aantal exemplaren nog opklimmen tot de 19de eeuw of begin 20ste eeuw, aangevuld met jongere nieuwe woningbouw en verbouwingen. Aan dit gedeelte van de steenweg treffen we nog bouwkundige resten aan van agrarische ambachtelijke nijverheid zoals uit de maalderij en olieslagerij ontstane industriële activiteit.

 • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 490.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dokterswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Olieslagerij Baeten en melkerij Sint-Blasius

 • Omvat
  Olieslagerswoning

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Overmere


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fortstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14926 (Geraadpleegd op )