Geografisch thema

Bovekerkestraat (Koekelare)

ID
15495
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15495

Beschrijving

Verbindingsweg tussen de Provinciebaan (en Koekelare) en het dorpscentrum van Bovekerke. Recht tracé vanaf de Provinciebaan, loopt vanaf de Noordstraat op grondgebied Bovekerke verder tot het dorpscentrum van Bovekerke.

Het tracé van de straat van de Provinciebaan tot de Carrestraat is als dusdanig reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Op de atlas is dit stuk van de Bovekerkestraat samen met de Litterveldstraat aangeduid als "chemin nr. 25 de la ferme Wynthem au bois de Moervyver" of de "Litterveldstraat". De verbinding vanaf de Carrestraat tot op grondgebied Bovekerke wordt op de atlas gevormd door "chemin nr. 22 du cabaret dit Meyboom au moulin de Schuddeborze" of de "Schuddeborzestraet" en de "Veldstraet" (samen met de grensstraat, huidige Moerevijverweg). Op de P.C. Poppkaart (circa 1856) is het volledige huidige, rechte tracé reeds aangeduid, waarbij één rechte verbinding ontstaat vanaf de Provinciebaan tot het dorpscentrum van Bovekerke (het kadaster situeert deze wijziging op grondgebied Bovekerke in 1865, zie Bovekerkestraat onder Bovekerke). Het Moervijverbos is een bos op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (opmeting 1861) aangeduid ten noorden van de Moervijverweg (de grens van Koekelare en Bovekerke). Op de Ferrariskaart (1770-1778) maakt dit bos nog deel uit van het grotere "Bovekercke Bosch".

  • DE FLOU K., Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel 2, Brugge, 1923, kolom 573.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bovekerkestraat (Koekelare) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15495 (Geraadpleegd op )