Geografisch thema

Catstraat

ID
15500
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15500

Beschrijving

Verbindingsstraat vanaf het kruispunt Barnestraat/ Oostmeetstraat (aansluitend bij het centrum van Koekelare) richting gehucht "De Mokker" en Leke (Diksmuide), loopt verder als Lekestraat.

Het oorspronkelijk verloop van deze straat bestond uit de Pottebezemstraat, de Kleine Catstraat en de Catstraat en houdt verband met de ontginning van een stuk van de "Utfanc" (zie historische inleiding). "Katte" zou etymologisch te verklaren zijn in de betekenis van dijk of berm. De oudste vermelding dateert reeds van 1349: "in praedicta parochia de Koukelaere in convicinio dicto catstrate" (Cartularium Charters Brugge, f. 235). In 1364: "an de noort zide van den Catstrate" (Charters, f. 50). In de legger van de dis van 1512 en in de kerklegger van 1522: "Cadstrate". In de ommeloperkaart 1705-1711: "Cattestraete". Op het primitief kadasterplan (circa 1835) is ook het tracé van de huidige Barnestraat tussen de Oostmeetstraat mee opgenomen in dat van de Catstraat.

In 1888-1889 wordt de weg naar Leke (Diksmuide) (huidige Oostmeetstraat (deels), Catstraat en Lekestraat) rechtgetrokken en gekasseid. De oude bedding van de Catstraat blijft bewaard als Kleine Catstraat. Via deze ingrijpende wegenaanleg - de aanleg van het huidige tracé van de Catstraat en de Lekestraat - wordt het gehucht "De Mokker" met het centrum van Koekelare verbonden.

Wegdek in betonplaten. Vrij druk bebouwde straat. Voornamelijk lage boerenarbeidershuizen uit het einde van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw, meestal in een vrijstaande opstelling. Veel nieuwe parementen en/of gewijzigde muuropeningen. Nummer 24: voormalige hoeve met nieuw woonhuis uit de tweede helft van de 20ste eeuw, op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) aangeduid als "Ferme Robaey" met drie losse bestanddelen met L-vormige opstelling. Erftoegang "1937" gedateerd: roodgeschilderd ijzeren hekwerk met poort en mansdeurtje tussen betonnen pijlers, restant van boomgaard. Achter het nieuwe huis is het oude, in kern 19de-eeuwse huis onder pannen zadeldak bewaard: erfgevel met cementering met schijnvoegen en getoogde muuropeningen. Nummer 87: arbeidershuisje met voortuintje, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, gele verankerde baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder mank zadeldak (rode mechanische pannen), getoogde muuropeningen onder strek (vernieuwd houtwerk). Het zijtracé van de Catstraat (nummers 57-71), de zogenaamde Westbeekwegel, is bebouwd met losstaande huizen vanaf de jaren 1950.

 • ARREN R., De Koekelaarse dinsdagmarkt en haar invloed op het dorpsbeeld, Coclariensia. Jaarboek, jg. 6, Koekelare, 1987, p. 56.
 • ARREN R., HEUS J., Onderwijs in Koekelare 19de eeuw, in Spaenhiers. Jaarboek, 2003, p. 158-169.
 • SEYS R., De Catstraat in Koekelare, in Coclariensia. Driemaandelijks tijdschrift Gemeentelijke kring voor heemkunde Groot-Koekelare, jg. 6, nr. 3, 1991, p. 36.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Koekelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Catstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15500 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.