Geografisch thema

Kleine Liebaardstraat

ID
15630
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15630

Beschrijving

Straat ten zuiden van het centrum van Desselgem. De straat vertrekt van de Liebaardstraat en loopt in westelijke richting naar de grens met Beveren-Leie (met de Ezelbeek als grens tussen beide deelgemeentes). De straatnaam verwijst enerzijds naar de ligging bij de Liebaardstraat en anderzijds naar de drie leeuwen of "liebaarden" die op het wapenschild van de adellijke familie Halewijn staan. Deze familie had van het begin van de 13de eeuw tot rond 1630 het meierschap in Desselgem in handen en gedroeg zich, bij afwezigheid van de monniken van de Gentse Sint-Pietersabdij, als officieuze heren van Desselgem. De straat wordt zonder bebouwing weergegeven op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "bos dreve". De met bomen omzoomde dreef verbindt de toenmalige Liebaardstraat met "Den Elsbosch", een bos dat grotendeels over de Ezelbeek op grondgebied van Beveren-Leie gelegen is. Op het primitief kadasterplan (circa 1834) wordt de straat samen met de Meierie aangeduid als "weg van Desselgem naert 't Spriete". Op de Atlas der Buurtwegen weergegeven als een "Chemin Privé". De straat is voor het eerst bebouwd op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1911); weergave van een drietal vrijstaande volumes aan de zuidzijde van de straat. De familie Braet bouwt in de jaren 1950-1960 een groot werkhuis aan de zuidzijde van de straat (nummer 11). In de tweede helft van de 20ste eeuw neemt de bebouwing verder toe. Op het einde van de 20ste of het begin van de 21ste eeuw wordt aan de zuidzijde een doodlopend zijtracé aangelegd en verkaveld.

Doodlopende straat met geasfalteerd wegdek. Aan de zuidzijde van de straat bevindt zich een doodlopend zijtracé. Huidige bebouwing daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Het straatbeeld wordt gedomineerd door de enkele grote, industriële gebouwen uit de jaren 1950-1960. Nummer 11: hoog industrieel gebouw van drie bouwlagen aan de straatkant, vermoedelijk daterend van 1957. Gedeeltelijk grijs beschilderde baksteenbouw onder schilddak bedekt met rode pannen. Gecementeerde achter- en zijgevel. Mogelijk in een tweede fase hoger opgetrokken, zie betonnen gevelindeling aan de straatkant. Rechthoekige openingen onder betonnen lateien. Aanpalend en achterliggend volume, in hoofdzaak dateren van 1964.

Recente woonwijk aan het doodlopende zijtracé.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen (4), in De Gaverstreke, jg. 36, 2008, p. 307-308.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kleine Liebaardstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15630 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.