Geografisch thema

De Wallaart

ID
15696
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15696

Beschrijving

Vormt samen met de Wallartdreef verkaveling "De Wallaart", gevat tussen de Brouwerijstraat ten noorden en de Zuidstraat ten westen. Toegang voor auto's via de Zuidstraat. Ten zuiden sluit de verkaveling aan bij het gemeentelijk park "De Mote", ten noorden bij de "Tuin van de hoop" achter de brouwerijgebouwen (zie Sint-Maartensplein). Voetgangersverbinding via de Nieuwenhovedreef, zo ook verbinding met Brouwerijstraat en Sint-Maartensplein. De benaming "De Wallaart" zou verwijzen naar de wallen die destijds de waterzieke gronden draineerden. Vanaf 1978 komt hier de kleinschalige sociale verkaveling "De Wallaart", met combinatie van 10 sociale kavels (privaat) en 16 bejaardenwoningen van het OCMW (men wou de bejaarden niet langer isoleren in een afzonderlijke wijk). Het ontwerpbureau Gellynck-Jacquart van de verkaveling is ook de architect voor de 16 bejaardenwoningen van het OCMW.

De verkaveling is gebaseerd op het woonerfidee (onder meer verkeersarme binnenstraatjes). Alle huizen zijn gebouwd in dezelfde materialen: de verkavelingsvoorschriften voor de private woningen leggen roodbruine baksteen, soortgelijk aan de veldovensteen gebruikt voor de OCMW-woningen, en dezelfde dakbedekking op. Toch architecturale diversiteit, onder meer de dakvorm is vrijgelaten. Grote aandacht voor openbaar groen en pleintjes met zitbanken tegen lage muren, ontworpen door gemeentelijk landschapsarchitect. Eerstesteenlegging in 1981, zie inhuldigingsplaat. In 1991 uitbreiding met sociaal woonproject "D'Hooge Linde", door architect John D'Hollandere (Koekelare).

  • Dorpswandeling in Koekelare. Het groene hart van het Houtland (gemeentebestuur).
  • GELLYNCK P., Een gemeentelijke verkaveling te Koekelare. Van concept tot realisatie, een continu proces, in Kwaliteit van de ruimtelijke omgeving (Fundamenten, 2), 1988, p. 111-128.
  • Koekelare of de zoektocht naar een eigentijds en vernieuwd ruimtelijk beleid, in Uit de hoek. Een blad voor samenlevingsopbouw en de Westhoek, jg. 4, nr. 4, 1989, p. 13-21.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Oorlogsgedenkteken van 1985

  • Is deel van
    Koekelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Wallaart [online], https://id.erfgoed.net/themas/15696 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.