Geografisch thema

Burg. Jos. Lievensstraat

ID: 15787   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15787

Beschrijving

Bochtige weg tussen de Sint-Laurentiusstraat en de Berkenhagestraat. De straat volgt van noord naar zuid gedeeltelijk het oude tracé, zoals te zien op de Atlas der Buurtwegen (1844), van de "Molenweg. Chemin du moulin dit Plaetsemolen au chemin dit Kroonestraat" vanaf de Sint-Laurentiusstraat naar de *"Plaetsemolen". Deze straat komt als "meulenstraetken" voor in de ommeloper van 1674 en als "molenwegh" op een kaart (1761) met landerijen van de kartuizers van Brugge. Het noordelijke deel van die oude Molenweg, nu Molenstraat, is als voetweg tussen de nummers 29 en 33 van de Sint-Laurentiusstraat bewaard, het zuidelijke deel is opgenomen in de huidige Burgemeester J. Lievensstraat. Het straatdeel vanaf de kruising met de Molenstraat, lopend van west naar oost, maakt op de Atlas deel uit van Sentier n° 29, "Plaetsemolenwegel. Sentier de Zedelghem au moulin dit Plaetsemolenwegel". In 1963 wordt vanaf hier een nieuwe verbinding gemaakt met de Sint-Laurentiusstraat en worden de oude, onverharde straatdelen samen met het nieuwe deel aangelegd. Het stukje vanaf de T-splitsing richting Groenestraat is slechts een voetgangersweg. Ongeveer ter hoogte van het kruispunt met de Pater Amaat Vynckeplein ligt een brug die de straat leidt over de Plaatsebeek.

Woonstraat met het molenaarshuis (zie nummer 33), met 18de-eeuwse kern, als oudste bebouwing. Beeldbepalende ligging van de *"Plaetsemolen", reeds vermeld in 1528 maar met bewaarde bakstenen romp uit 1866 en beschermd als monument bij B.V.R. van 01/06/1995. Voorts verspreide bebouwing, meestal uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnr. W/00707.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nummer 173: Kaart met landerijen van de kartuizers van Brugge, gelegen te Zedelgem, 1761.
 • BONDUEL L., Het Zedelgem, Veldegem, Loppem en Aartrijke van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens, Brugge, 1983, p. 33.
 • Boschvogelroute Zedelgem, Aartrijke, s.d., p. 4.
 • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
 • Heirwegpad, Zedelgem, 1980, p. 2.
 • POLLET J., De nalatenschap van Gelein van Haveskerke, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 9, nr. 3, 1988, p. 92-93.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Brug over de Plaatsebeek

 • Omvat
  Molenaarswoning

 • Omvat
  Windmolen Plaetsemolen

 • Is deel van
  Zedelgem