Geografisch thema

Ossebilkstraat

ID
15862
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15862

Beschrijving

Licht bochtige straat vertrekkend vanaf de Brugsestraat in het centrum van Aartrijke en in zuidelijke richting lopend naar de Rozeboomstraat. De Ossebilkstraat wordt van noord naar zuid doorkruist door de Scheibeek of Zuidervaartje en de Wildebeek.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Van oudsher verspreide hoevebouw zoals te zien op de Ferrariskaart (1770-1778) waar de straat is afgezoomd met bomen. Het deel vanaf de Brugsestraat tot aan de Wildebeekstraat volgt het tracé van een langere weg, op de Atlas der Buurtwegen (circa 1844) aangeduid als Chemin n° 8, "Literveldstraet of Ossenbilkstraet. Weg van Aertrycke naer Zedelghem komende in de Molebekestraet aen de Herberg de Berkenhage". Deze lange weg, leidend naar de herberg "De Berkenhage" en uitkomend op de Moubekestraat, is nu opgenomen achtereenvolgens in de Brugsestraat, Schoolstraat, en de Wildebeekstraat. Vanaf de Wildebeekstraat volgt de weg het tracé van Chemin n° 11, "Wijnendalestraet. Weg vande Literveldstraet naer de Molbekestraet". Links van de "Kapel O.-L-Vrouw Onbevlekt Ontvangen" vertrekt een gedeeltelijk bewaarde voetweg op de Atlas beschreven als Chemin n° 28, "Binnenweg naer de Berkenhage. Voetweg van den Molen in de Literveldstraet naer de Kapel in dezelfde Literveldstraet" waarvan het eerste deel werd opgenomen in de Brugsestraat.

Woonstraat met in de bebouwde kom overwegend aaneengesloten bebouwing uit de loop van de 20ste eeuw. Nummers 11 en 13 zijn halfvrijstaande diephuizen in verankerde baksteen met trapgevels, nummer 11 heeft een gecementeerde voorgevel met imitatievoegen. Nummer 12, wellicht uit de jaren 1940, met opvallende voorgevel in rode en bruine baksteen, zie gevelsteen ontworpen door architect R. Vandamme (Oostende). Ter hoogte van nummer 24 bevond zich de voormalige en nu verdwenen herberg "'t Engels Hof".

In het landelijk gebied gaan de sites van enkele hoeves terug tot het einde van de 18de eeuw (zie Ferrariskaart) maar hebben recentere en aangepaste gebouwen (nummer 25, nummer 39, nummer 63). Het aan de straat gelegen woonhuis met twee bouwlagen van nummer 57 is uitgewerkt als een burgerwoning. De naam van de achterin gelegen hoeve nummer 50 (recente gebouwen) zogenaamd "DE LAEKEBUSCH" is afkomstig van een oud toponiem, op de Ferrariskaart voorkomend als "Den Laekenbosch", toen een bosgebied ten westen van de straat gelegen. Een bijkomende oprit geeft uit op de kasteelhoeve (zie Moubekestraat nummer 45) van het kasteel zogenaamd "Litterveld" (zie Brugsestraat nummer 144). Ter hoogte van de koppelwoning nummers 45-47 staat op de Atlas bebouwing aangeduid. In de gevel van nummer 45 zit links een gevelkapelletje met beglaasde nis onder driepasboog.

Voorts aanwezigheid van een kapel in de bebouwde kom en een landelijk gelegen Lourdesgrot.

 • BRAET J., Geschiedenis van de brouwerij De Leeuw in Aartrijke, Zedelgem, 2006, p. 66.
 • JANSSENS D., Bijdrage tot de geschiedenis van de Mauwehofstede. 1549-1800, in Artiriacum. Tijdschrift van de heemkring Ambacht Aertrijcke, jg. 24, nr. 2, 2001, p. 1-19.
 • JANSSENS D., Straatschouwingen te Aartrijke, jaar 1744, in Ledenblad heemkundige kring David Jonckheere, jg. 5, nr. 18, 1981, p. 42-47.
 • JANSSENS D., Van toeval gesproken, in Artiriacum. Tijdschrift van de Heemkundige kring Ambacht Aertrijcke, jg. 24, nr. 1, 2001, p. 14.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

 • Omvat
  Lourdesgrot

 • Is deel van
  Aartrijke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ossebilkstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15862 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.