Geografisch thema

Steenstraat

ID
15869
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15869

Beschrijving

Licht bochtige uitvalsweg vertrekkend uit het centrum van Aartrijke vanaf de Eernegemsestraat en in zuidelijke richting aansluitend bij Zeeweg Zuid.

Maakt deel uit van de Romeinse buurtweg (diverticulum) tussen Cassel (Noord-Frankrijk) en Brugge. Te Aartrijke verloopt de weg van noordoost naar zuidwest via de Brugse Heirweg, de Engelstraat en de Steenstraat. Vanaf het einde van de Steenstraat is het tracé onduidelijk. Er worden in de literatuur drie mogelijkheden geopperd, die we hier chronologisch voorstellen. De eerste theorie stelt dat de Romeinse weg loopt via de Steenstraat en de Sparappelstraat in Torhout tot aan de Zeeweg Zuid aan de grens met Aartrijke. Van daar zou het tracé langs de Zeeweg Zuid noordwaarts verlopen tot aan de Steenstraat. Een tweede theorie plaatst het tracé opnieuw langs de Sparappelstraat (Torhout) tot aan de Zeeweg Zuid te Aartrijke. Aan de overzijde van de Zeeweg Zuid zou de weg dan verder verlopen langsheen Zeeweg Zuid nummer 7 en nummer 9 tot aan de Aartrijksestraat en zo verder naar het centrum van Aartrijke, aansluitend met de Brugse Heirweg. Tussen de Zeeweg Zuid en de Aartrijksestraat zou dit tracé gedeeltelijk als oprit en gedeeltelijk als voetweg bewaard zijn en de weg volgt dan grosso modo dezelfde hoogtelijn op het grondgebied van Aartrijke. De derde en meest recente theorie stelt dat de Steenstraat vanaf de Sparappelstraat een tracé volgt, op de Atlas der Buurtwegen (circa 1944) als de voetweg "Kapelleweg" aangeduid en rechtlijnig verloopt in het verlengde van de Steenstraat. Het kruispunt van de Steenstraat en de Zeeweg komt overeen met het huidige kruispunt van Steenstraat, Zeeweg Zuid en Zeeweg Noord. De weg zou in de vroege middeleeuwen naar het hoger gelegen tracé uit de tweede theorie verlegd zijn omdat het lager gelegen en ouder tracé te maken krijgt met wateroverlast na het vertrek van de Romeinen en het verval van hun afwateringssystemen.

Staat op de Ferrariskaart (1770-1778) afgezoomd met bomen, en afgebeeld met een weinig bebouwing in de dorpskern. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1844) aangeduid als Chemin n° 5, "Steenstraet. Weg van Aertrycke naer Ichteghem langs de Herbergen de Kapelle en den Sperappel komende op de baen van Thourout naer Oostende aen het Vliegende peerd" en met bijna geen bebouwing. Op het einde van de weg op het kruispunt met de Zeeweg staat "Herberg De kapelle", er is dan al aanwezigheid van een kapel. De herberg bevond zich wellicht ter hoogte van nummer 70.

Woonstraat met in de dorpskern dichte bebouwing, enkele lage woningen waarvan de oudste teruggaat tot de tweede helft van de 19de eeuw (zie nummer 9). Voorts overwegend woonhuizen uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Vanaf circa 1850 aanwezigheid van een oliemolen (nummer 9) zogenaamd "Allemeerschmolen" waarvan enkel de molenromp is bewaard.

Aan het begin van de straat staan vlak naast elkaar twee beeldbepalende volumes. Een als woontoren uitgewerkte woning (jaren 1930) en een elektriciteitscabine (jaren 1940-1950). Hoge baksteenbouw onder zadeldaken (mechanische pannen) met tuit- en puntgevels. Aan noord- en zuidzijde geeft de straat uit op recente verkavelingen gelegen in de dorpskern.

In landelijk gebied enkele vrijstaande woningen en een weinig hoevebouw (nummer 56).

In de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001) is te zien dat de straat buiten de dorpskern loopt door de relictzone "Plateau van Wijnendale en Aartrijke".

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • BONDUEL L., Het Zedelgem, Veldegem, Loppem en Aartrijke van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens, Brugge, 1983, p. 142.
 • BRAET J. Geschiedenis van de brouwerij De Leeuw te Aartrijke 1864-1916. Deel II, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 20, nr. 4, 1999, p. 133-156.
 • JANSSENS D., INGHELBRECHT L., Het grondgebied van de heerlijkheid het Kanunnikse te Aartrijke anno 1517, in Artiriacum. Tijdschrift van de heemkring Ambacht Aertrijcke, jg. 25, nr. 1-2, 2002, p. 3-6.
 • MAES R., Een onbekende Aartrijkenaar zoekt op…, in Tijdschrift voor de leden van de heemkundige kring "David Jonckheere", jg. 11, nr. 42/43, 1987, p. 72-75.
 • NAERT A., Aartrijke in de Romeinse periode: Een nieuwe visie, in Noortover -A: driemaandelijks tijdschrift met archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, genealogie, heraldiek, letterkunde, kunst over Aartrijke, Loppem, Veldegem, Zedelgem, jg. 6, nr. 1, 1993/94, p. 21-25, nr. 2, p. 27-31.
 • NAERT A., Een middeleeuwse pottenbakkerij te Aartrijke, in Noortover -A: driemaandelijks tijdschrift met archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, genealogie, heraldiek, letterkunde, kunst over Aartrijke, Loppem, Veldegem, Zedelgem, jg. 5, nr. 2, 1992/93, p. 31-32.
 • NAERT U., De 'heirweg' Lo-Aartrijke: een Romeinse diverticula?, in Noortover: driemaandelijks tijdschrift met archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, genealogie, heraldiek, letterkunde, kunst over Aartrijke, Bekegem, Eernegem, Ichtegem, Loppem, Veldegem, Zedelgem, jg. 3, nr. 3, 1990/91, p. 1-16.
 • POLLET J., Aartrijke 1100 jaar, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 14, nr. 1, 1993, p. 4-40.
 • POLLET J., Enkele gegevens over 'Noortover' in Aartrijke en zijn bewoners anno 1695, in Noortover: driemaandelijks tijdschrift met archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, genealogie, heraldiek, letterkunde, kunst over Aartrijke, Bekegem, Eernegem, Ichtegem, Loppem, Veldegem, Zedelgem, jg. 2, nr. 3, 1989/90, p. 51-57.
 • POLLET J., Zedelgem 900 jaar, in Zedelgem 900 jaar, Zedelgem, 1989, p. 8-15.
 • RYHEUL J., Twee archeologische sites te Aartrijke, in Ledenblad heemkundige kring David Jonckheere, jg. 9, nr. 35, 1984, p. 75-78.
 • THOEN H., VANHOUTTE S., De Romeinse wegen in het Vlaamse kustgebied. Leiden alle wegen naar Oudenburg?, in MEULEMEESTER J.-L., Alle wegen leiden naar… Romeinse wegen in Vlaanderen, 2004, p. 50-56.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

 • Omvat
  Romp van de Termotemolen met dorpswoning

 • Is deel van
  Aartrijke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15869 (Geraadpleegd op )