Geografisch thema

Winkel

ID: 1620   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1620

Beschrijving

Oude straat; vertrekt van de Steenweg op Diest en loopt in zuidelijke richting naar Kasterlee; halverwege korte splitsing; zogenaamd naar eertijds waterrijk gehucht.

Reeds op de Ferraris- (circa 1775) en Vandermaelenkaart (1854) vermelding van "(groot) Win(c)kel" met opvallende woonkern; inplanting en/of kern van huidige, sterk aangepaste en/of verbouwde hoeven uit circa vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw gaan mogelijk hierop terug onder meer de nummers 73, 83, 89, 93, 101, 123...

Naar de Steenweg toe banale 20ste-eeuwse bebouwing, naar Kasterlee toe meer landelijke omgeving met schaarse bebouwing.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

 • Is deel van
  Turnhout
  Turnhout (Turnhout)

 • Omvat
  Hoeve in T-vorm
  Winkel 73 (Turnhout)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Winkel 93 (Turnhout)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Winkel 101, 103, 105 (Turnhout)

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Winkel
  Winkel 63 (Turnhout)