Geografisch thema

Tramlijn-Oost

ID
16474
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16474

Beschrijving

Straat evenwijdig met de Van Eycklaan en de zuidelijke grens vormend van de Concessie, meer bepaald van de (historische) verkavelingsblokken 37 en 38 ten zuiden van La Potinière (Parc Royal) op het voormalig grondgebied van Klemskerke. Gekenmerkt door onder meer een recht geasfalteerd wegtracé.

  • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.

Bron     : -
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2012


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tramlijn-Oost [online] https://id.erfgoed.net/themas/16474 (Geraadpleegd op 13-05-2021)