Geografisch thema

Sociale woonwijk Smele

ID: 16938   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16938

Beschrijving

In 1962 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis een kleine wijk van 30 woningen aan de Ruiterstraat, Korte Ruiterstraat en Smettert te Hamont –Achel. De ontwerpers zijn Jan Simons en Emiel Baert. In 1996 werden deze woningen deels gerenoveerd.

De aanleg van deze wijk is typisch voor de sociale huisvesting uit deze periode met per twee gekoppelde woningen, soms in rijen geschakeld door middel van bergingen/garages. Het merendeel van de huizen is gesitueerd rond een groenzone (grasveld met bomen), die toegankelijk is via verschillende wandelwegen. De architectuur vertoont een uitgesproken invloed van de expo-stijl in het vlinderdak, het contrast tussen de witgeschilderde gevels en de donkerbruine houten borstweringen van de vensters, en de speels geplaatste glasstenen in de zijgevels.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van de zware aantasting van de erfgoedwaarde (individuele verbouwingen).

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 7064, Hamont-Achel, Op de Smeele.
  • Informatie verkregen van Rony Tielens (1 februari 2016).

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties