Geografisch thema

Brusselsesteenweg

ID: 17142   URI: https://id.erfgoed.net/themas/17142

Beschrijving

De Brusselsesteenweg die met een gebogen verloop van het oude dorpscentrum in noordelijke richting naar de Alsembergsesteenweg loopt, vormt een alternatief voor de steile klim over de heuvel van de oude weg Brussel-Nijvel via de Pastoor Bolsstraat.

Weg die deels teruggaat op het oude tracé van de Zavelstraat (nu Diepestraat) tot aan Eikenbos en vervolgens via een nieuw tracé van na de Tweede Wereldoorlog rond de Alsemberg loopt om ten noorden ervan aan te sluiten bij de Pastoor Bolsstraat en de Alsembergsesteenweg.

Tot de oudste bebouwing van de straat behoren de aaneengesloten nummers 10-16 die reeds ingetekend staan op het primitief kadasterplan uit 1825 doch sterk werden verbouwd. De nummers 61-63 hebben gezien de steile dakhelling vermoedelijk een oudere kern uit de 17de eeuw. Constant Theys suggereert dat het pand het tweede speelhuis is dat Maria Barbara de Tombeur vererfde aan haar neef de Baron de Provins in 1672. Op de Ferrariskaart is er bebouwing ingetekend op deze plaats.

Verder voornamelijk bebouwing uit de 19de en 20ste eeuw. Het hoekhuis op nummer 2 markeert de afsplitsing van de historische Boonstraat. Het pand met details in geglazuurde baksteen dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Aan overzijde van de straat getuigen verschillende woningen van de architecturale ontwikkelingen uit de eerste helft van de 20ste eeuw (nummers 13-15). Op nummer 59 een cottagegetint huisje met mansardedak, opgetrokken in 1928 en genaamd "Vossenhol". Verderop in de straat het beeldbepalende complex van het Sint-Victorinstituut uit de 19de eeuw (schoolvleugel en kapel). Aan de andere zijde van de straat op nummer 77 ligt de gemeenteschool uit 1877. Langs het nieuwe wegtracé staan woningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Op de nummers 165-175 en Genstberg 1 groepsbebouwing, vermoedelijk uit de jaren 1950. Verder een reeks villa's uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Primitief kadaster en legger Beersel, Afdeling II (Alsemberg), sectie B, 1825 (nummers 10-14).
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling II (Alsemberg), 1911/2 (nummer 2), 1913/5 (nummer 13-15) en 1928/5 (nummer 59).
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal: 1:5000.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770– 1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • THEYS C. 1960: Geschiedenis van Alsemberg, Brussel.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017


Relaties