Geografisch thema

Koning Albertstraat

ID
2303
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2303

Beschrijving

Rechte straat tussen Jules Moretuslei en Kleinesteenweg. Bebouwing hoofdzakelijk opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw. Karakteristieke enkelhuizen met kleurige baksteengevels van twee of drie traveeën en twee of drie bouwlagen, soms verlevendigd met decoratieve panelen (onder meer nummers 33 en 66). Nummer 29 met bouwaanvraag naar ontwerp van C. Snepvangers van 1914. Voorts enkele neoclassicistische lijstgevels met stucwerk (nummers 53-55 en 30), en recentere één- of meergezinswoningen.

  • Gemeente-archief Wilrijk, Bouwaanvragen 1914/24.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde, Steyaert, Rita
Datum  : 1992


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koning Albertstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2303 (Geraadpleegd op 13-06-2021)