Geografisch thema

Walemstraat

ID: 2441   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2441

Beschrijving

Walem-, Daenen-, Driekoningen-, Ferdinand Coosemansstraat (ertussen). Woonbuurt met arbeidershuizen opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. In 1832 werd aan de Van Campenhoutstraat een fabriek voor het bleken van tule en katoen opgericht, de latere oliefabriek van F. Coosemans, en in 1855 de brouwerij Van Hombeeck nabij de Walemstraat. De gronden tussenbeide, bezit van De Groof, werden in 1837 naar dambordschema in grote rechthoeken verkaveld en in de jaren vanaf 1846 volgebouwd met arbeidershuizen van één tot twee bouwlagen en twee tot drie traveeën onder zadeldak. De meeste woningen werden inmiddels aangepast maar het stratenpatroon en het kleinschalige karakter van de buurt bleven bewaard. Het kapelletje ter hoogte van nummer 19, voorheen opgehangen aan nummer 9, herinnert aan de cholera-epidemie van 1849.


Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1992


Relaties