Geografisch thema

Gasthuisvest

ID: 2569   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2569

Beschrijving

Oorspronkelijk zogenaamde "Sint-Jansvest", later "Popeljansvest". Sedert 1852 officieel Gasthuisvest, gaande van de Berlaarse- naar de Volmolenstraat. Bij het begin eenzijdig bebouwde straat, verderop rechts ingenomen door park, oorspronkelijk de tuin van het jezuïetenklooster. In het park: ijskelder met erboven achtzijdig open tuinpaviljoentje met knoestige stammen.

Kleine, meestal aangepaste of leegstaande arbeiderswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw (nummers 6-36), (453); nummers 38-48 met bouwaanvraag van 1893. In spiegelbeeld opgestelde enkelhuizen voorzien van lijstgevels met verschillende bekledingen en verkleinende ordonnantie; twee tot drie (nummers 8-10) traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Rechthoekige muuropeningen met houten lateien. Nummers 38-48: steekboogvormige muuropeningen met blind venster in de deurtravee. Nummers 30-36: eenzijdig bebouwd pleinbeluik.

Nummer 2. Lijstgevel uit begin 20ste eeuw met centrale kapel waarin gepolychromeerd houten Onze-Lieve-Vrouwebeeld, mogelijk uit eind 16de, begin 17de eeuw. Rechtse zijgevel met sporen van muurvlechtingen van het vroeger aanpalende huis met oudere kern.

 • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1893.
 • CHARLE A.-CEULEMANS L., Volksdevotie te Lier, Lier, 1981, p. 39.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

 • Is deel van
  Lier
  Lier (Lier)

 • Omvat
  Jezuïetenklooster
  Gasthuisvest 50 (Lier)