Geografisch thema

Huidevetterken

ID
2751
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2751

Beschrijving

Smal gebogen straatje leidend van het Godshuishammeke via de Karel Mirystraat naar de Sleepstraat. Zogenaamd naar de verscheidene huidevetterijen die zich hier aan de grachten tussen Meerhem en Leie bevonden. Het oorspronkelijke straattracé is verstoord door sloping van verscheidene panden. Bebouwd met eenvoudige en veelal verwaarloosde rijhuizen. Nummer 5 tot 15 enkelhuizen van twee bouwlagen, twee traveeën (nummer 15 met drie traveeën), voorzien van verankerde bepleisterde of gecementeerde lijstgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw. Voorts gewone burgerhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen uit het vierde kwart van de 19de eeuw: bepleisterde lijstgevels met imitatiebanden en steekboogvormige muuropeningen op de benedenverdieping, omlijste rechthoekige bovenvensters en lagere bovenste vensters onder versierd hoofdgestel (nummer 10, 12, 14, 25, 26, 28, 30); nummer 25 met twee houten winkelpuien. Tussen nummer 16 en 26 bevindt zich een braakliggend stuk grond met resten van een industrieel complex (zie Nieuwland nummer 65).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Hoekhuis

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huidevetterken [online] https://id.erfgoed.net/themas/2751 (Geraadpleegd op 06-05-2021)