Geografisch thema

Tweebruggenstraat

ID
2835
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2835

Beschrijving

Vroeger zogenaamd Vander Bruggensteeg, getrokken in 1857 doorheen het eigendom van de abdij "Nieuwen-Bosch", voor de aanleg van een spoorlijnverbinding tussen het nieuw aangelegde Zuidstation en het Entrepot (Stapelplein). De doorgang werd genoemd naar een voornaam koopman Pieter Van den Bruggen over wiens eigendom de straat getrokken werd. De abdij "Nieuwen-Bosch" behield nog lange tijd een overdekte doorgang over de straat. In 1875 werd het gedeelte van de straat tussen de Lange Violettestraat en het Graaf van Vlaanderenplein verbreed. De huidige straatnaam werd ontleend aan de twee draaiende ijzeren bruggen over de Schelde aan de Visserij.

De zuidkant van het oudste en smalste straatgedeelte, tussen de Schelde en de Lange Violettestraat wordt volledig ingenomen door de voormalige cisterciënzerinnenabdij "Nieuwen-Bosch". Aan de overkant bleven nog enkele kleine burgerhuizen uit derde kwart 19de eeuw behouden (van nummer 37 tot 49); enkele daarvan met ongewijzigde gevelordonnantie (nummer 39, 47, 49): bepleisterde lijstgevels van twee traveeën en twee bouwlagen met imitatiebanden beneden en omlijste bovenvensters. Voorts nieuwbouw voor woningen en schoolcomplexen. Het later verbrede straatgedeelte heeft meer allure daar het voornamelijk middelgrote burgerhuizen uit vierde kwart 19de eeuw bevat van drie bouwlagen, ofwel van drie traveeën met enkelhuisopstand (nummer 2, 4, 6- 10, 14- 18, 22) ofwel van vier traveeën met dubbelhuisopstand (nummer 12, 20); bepleisterde lijstgevels met verschillende uitgewerkte vensteromlijstingen, fijne stucornamenten, meer of minder versierde borstweringen of lekdrempels.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Abdij Nieuwen-Bosch

 • Omvat
  Gevelwand van vier burgerhuizen

 • Omvat
  Herenhuis ontworpen door J.G. Semey

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Opslagplaats ijzergieterij Verhoost-Tertzweil

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tweebruggenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2835 (Geraadpleegd op 22-06-2021)