Geografisch thema

Nodenaysteeg

ID
2936
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2936

Beschrijving

Steeg tussen de Veldstraat en de Predikherenlei, naar verluidt verwijzend naar de familie Nodenay, die in 1357, in de Veldstraat een "steen" bezat. Straatnaam tussen 14de en 20ste eeuw ontelbare malen gewijzigd of verbasterd tot de vreemdste benamingen; in 19de en 20ste eeuw onder meer geheten Modenaaisteeg. Oorspronkelijk tracé van deze steeg ging grotendeels verloren door sloping van een straatkant (voorheen pare nummers) welke thans gedeeltelijk ingenomen wordt door autoboxen.

Achter deze autoboxen bevindt zich een muur van Doornikse kalksteen met sporen van twee gedichte muuropeningen. Deze muur vormt een restant van een "steen", vermoedelijk uit 13de-14de eeuw, dat zich bevond tussen Predikherenlei, Van Stopenberghestraat, Schuurkenstraat en Nodenaysteeg. Mogelijk gaat het hier om het "steen" van de familie Nodenay. Naast de muur in de Nodenaysteeg bleven ook een ruime, overwelfde kelder, een thans ingebouwde vleugel (zie achterbouw Predikherenlei nummer 3) en enkele muren van Doornikse kalksteen bewaard die een idee geven van de oorspronkelijke omvang van dit "steen". Vermoedelijk aanvankelijk een L-vormig complex waarvan het hoofdgebouw bestond uit twee parallelle vleugels (nok evenwijdig aan Predikherenlei); daarvan resteert onder meer een zijmuur van Doornikse kalksteen (gemene muur van Predikherenlei nummers 4 en 5); naast sporen van boogaanzetten zijn in deze muur ook nog twee topgevels vaag waar te nemen. Waarschijnlijk vormde de vrij goed bewaarde vleugel achter Predikherenlei nummer 3 een aanbouw.

Slechts aan de overzijde van de Nodenaysteeg bleven enkele woningen op de oorspronkelijke rooilijn behouden, onder meer twee onderkelderde verwaarloosde enkelhuizen (nummer 1, 2) van twee traveeën en drie bouwlagen met gecementeerde lijstgevels uit 18de-19de eeuw; voorts industriële gebouwen en achtergevels uit 20ste eeuw.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Stadswoning

  • Omvat
    Stadswoning

  • Is deel van
    Gent - middeleeuwse stadskern


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nodenaysteeg [online] https://id.erfgoed.net/themas/2936 (Geraadpleegd op )