Geografisch thema

Eekhout

ID: 3026   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3026

Beschrijving

Benaming herinnert aan het vroegere eikenbos op de zuidelijke helling van de Blandinusheuvel. In de jaren 1880 vatte men de sanering aan van het gebied Eekhout dat, met de Kattenberg, als hoogste punt van de stad, lange tijd onbebouwd gebleven was, maar in de 19de eeuw een concentratie kende van talrijke arbeiderswoningen in kleine steegjes. Bij het slopen van de Bataviawijk voor het oprichten van de universiteitsgebouwen, meer bepaald het "Instituut der Wetenschappen" in de J. Plateaustraat, werd ook deze wijk onder handen genomen. Met het Prudens Van Duyseplein als centraal punt werd planmatig een nieuwe wijk ontworpen op de helling van de Blandinusheuvel met een stratenpatroon in radiaalstructuur. De meeste straten werden genoemd naar bekende figuren uit het Gentse. Het straatbeeld behoudt enkele burgerhuizen uit zijn ontstaansperiode maar wordt gedomineerd door het kazernegebouw en recentere flatgebouwen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Jos De Noo

 • Omvat
  Drie burgerhuizen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding