Geografisch thema

Frans Spaestraat

ID
3030
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3030

Beschrijving

Getrokken op het eind van het eerste decennium van de 20ste eeuw tussen de Sint-Lievenslaan en de Olifantstraat. Beide straatwanden zijn samengesteld uit burgerhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen, met licht verspringende hoogtelijn, voorzien van lijstgevels welke kenmerkend zijn voor de middelmatige doorsnee-architectuur van de eerste kwarteeuw: witte bepleisterde of gekleurde bakstenen gevels met bredere en/of licht uitspringende venstertraveeën veelal voorzien van een markerende erker of balkon (nummers 1 tot 37 en nummers 2 tot 46). Nummer 5 is gedateerd 1912. Nummer 2 vormt met zijn fijne stucversiering een opvallend hoekhuis.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis in art nouveau

  • Omvat
    Burgerhuis naar ontwerp van Petrus Jozef Van Renterghem

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Frans Spaestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3030 (Geraadpleegd op )