Geografisch thema

Frans Spaestraat

ID: 3030   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3030

Beschrijving

Getrokken op het eind van het eerste decennium van de 20ste eeuw tussen de Sint-Lievenslaan en de Olifantstraat. Beide straatwanden zijn samengesteld uit burgerhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen, met licht verspringende hoogtelijn, voorzien van lijstgevels welke kenmerkend zijn voor de middelmatige doorsnee-architectuur van de eerste kwarteeuw: witte bepleisterde of gekleurde bakstenen gevels met bredere en/of licht uitspringende venstertraveeën veelal voorzien van een markerende erker of balkon (nummers 1 tot 37 en nummers 2 tot 46). Nummer 5 is gedateerd 1912. Nummer 2 vormt met zijn fijne stucversiering een opvallend hoekhuis.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties