Geografisch thema

Kantienberg

ID
3061
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3061

Beschrijving

Zo genoemd naar de Kantien of vrije kelder van de voormalige Sint-Pietersabdij. De linkerstraatzijde blijft heden nog bepaald door de voormalige abdijgebouwen namelijk de zogeheten infirmerie, heden het Schoolmuseum en voormalige abdijbrouwerij en -bakkerij. Vrij breed bij het Kramersplein, daalt de straat in bochtig tracé af naar de Muinkbrug toe.

De rechter straatwand, afgelijnd rond 1887 vertoont een doorsnee, witbepleisterde huizenrij van kleine burgerhuizen met drie bouwlagen en twee of drie traveeën onder zadeldak. Verspringende kordons en kroonlijsten door het sterk dalende straatniveau. Verder rechthoekige of getoogde omlijste vensters. Nummers 38 en 42-44 vallen op in het straatbeeld door hun monumentalere afmetingen (vier en zeven traveeën) en rijkere versiering. Voornamelijk nummer 38 waar de bel-etagevensters geaccentueerd zijn door een druiplijst op de centrale travee, versierde borstweringen en een uitgewerkt hoofdgestel.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Bedrijfsgebouwen UCO-Terplaten

  • Omvat
    Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kantienberg [online] https://id.erfgoed.net/themas/3061 (Geraadpleegd op )