erfgoedobject

Bedrijfsgebouwen UCO-Terplaten

bouwkundig element
ID: 20557   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20557

Beschrijving

Oorspronkelijk woonhuis horende bij de UCO-Terplatenfabriek, op de hoek van de Kantienberg en Muinkbrug gelegen, vertoont een oudere verankerde zijgevel (vermoedelijk eind 18de eeuws) van vijf traveeën en twee bouwlagen met zichtbare kelderverdieping, onder schilddak (pannen).

Het blok tussen Kantienberg (achter nummer 42-44), Schelde, Stalhof, Benedictijnenstraat en Voetweg wordt thans bijna volledig ingenomen door het sedert enkele jaren leegstaande vroegere textielbedrijf UCO-Terplaten, dat zijn ontstaan vond in een conglomeratie van drie fabrieken welke zich tijdens het tweede kwart van de 19de eeuw ontwikkelden. De huidige gebouwen dateren hoofdzakelijk uit de vroege 20ste eeuw (met uitzondering van het woonhuis nummer 42-44) en maken handig van de bestaande helling gebruik om de bedrijfsruimten over drie niveaus te spreiden, op een wijze waarbij slechts één bouwlaag van straatzijde merkbaar is. De bovenste niveaus worden hoofdzakelijk gevormd door raekemdaken met metalen spanten (onder meer op vakwerkliggers en Grey-balken). Aan de zijde der Schelde is duidelijk een vroeger stoommachinehuis herkenbaar aan het typische volume en de grote boogramen.

In het centrale deel bevindt zich een productieruimte over drie bouwlagen, onder plat dak met watertank, uitgevoerd in betonskeletbouw (Hennebiquesysteem). Deze omgeeft en incorporeert echter een aantal oudere delen, waaronder het ketelhuis (eind 19de-eeuws) en de ronde fabrieksschouw (waardoor de basis volledig ingebouwd werd). Door de uitgravingen in de helling bleek het nodig in dit gedeelte zeer zware constructies aan te brengen (onder meer keermuur met steunberen) op de lagere bouwlagen; de Hennebique-betonbalken werden later in deze keermuur ingewerkt, terwijl deze nadien ook voor een deel achtergraven werd (voor een bedrijfsruimte welke niet over een natuurlijke lichtinval beschikte).

Opmerkelijk is dat naast de toegangstrap (20ste-eeuws) tot de aan de Schelde palende raekemhal een gerecupereerde datumsteen ("F. Burdo-Hooreman/Anno MDCCCLXVI") aangebracht werd.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bedrijfsgebouwen UCO-Terplaten [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20557 (Geraadpleegd op 17-02-2020)