Geografisch thema

Olifantstraat

ID
3096
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3096

Beschrijving

In 1869 aangelegde rechte straat doorheen de vroegere Muinkmeersen, van de Gustaaf Callierlaan tot de in 1906 afgelijnde Tentoonstellinglaan. De verschillende gevelwanden, middendoor gesneden door de Leeuwstraat, vertonen nog een kleinschalige bebouwing met drie bouwlagen hoge rijhuizen van meestal twee traveeën onder zadeldak. Bepleisterde eind negentiende-eeuwse parementen alterneren met verschillend getinte bakstenen of geglazuurde parementen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Erkers of balkons accentueren vaak de bel-etage.

De rechter straatwand bestaat voornamelijk uit bakstenen huizen met lichte art-nouveau- of art-deco-inslag in de afwerking van de vensters en het materiaalgebruik: oranje of gele baksteen verrijkt met kleurige banden (nummer 20, 24, 36 van 1911, 48 van 1913 naar ontwerp van architect De Wilde, 68, 70, 74, 76 naar ontwerp van architect E. Maes van 1911, 80 gedateerd "1914" onder de kroonlijst), geglazuurde baksteen (nummer 22), baksteen met gecementeerde art-decopanelen (hoek met Tentoonstellingslaan 163-165). Nummer 2 (gesigneerd "A. De Groote") en nummer 4 vertonen een volledig gecementeerd parement met art-deco-bloemenfriezen rond deur en benedenvensters, op de borstwering en onder de kroonlijst.

Het braakliggend perceel tussen de Olifantstraat, Leeuwstraat en Sint-Lievenslaan, voorheen ingenomen door het kruitmagazijn, begin 20ste eeuw gesloopt en vervangen door een stadsdienst, zal eerlang bebouwd worden met een modern administratief complex.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1911/E/9, 1913/E/7, 1911/E/4.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Rij van tien burgerhuizen

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Olifantstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3096 (Geraadpleegd op )