Geografisch thema

Aan de Bocht

ID: 3147   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3147

Beschrijving

Landelijke weg langs de oude Leie-arm bebouwd met vroege zomerhuisjes en recente villa's.

Restant van een 19de-eeuws bedrijfsgebouw (Pol Sion voor verwerking van katoenafval) uitgebreid met een magazijn in 1904. Gewitte bakstenen gebouwen met behouden schoorsteen achteraan, later lokaal van de Gentse roei- en sportvereniging, heden vervallen.

Vermeldenswaardig is nummer 9, zogenaamd "'t Huis aan de Leie", een romantische villa met omringende tuin, naar ontwerp van architect J. Ledoux, van 1904. Bakstenen gebouw met twee bouwlagen onder schilddak (leien) met dakkapellen, vorstkam en belvedère op de linkerhoek. Markerende rechtertravee met vooruitspringende puntgevels in imitatievakwerk; art-nouveau-houtwerk voor het balkon.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1904/P/52 en 1904/P/39.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aan de Bocht [online] https://id.erfgoed.net/themas/3147 (Geraadpleegd op 16-01-2021)