Geografisch thema

Ganzendries

ID
3185
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3185

Beschrijving

Vanouds bekende plaatsnaam en oude buurtweg, vastgelegd bij collegebesluit van 1877 en voorzien van nieuwe rooilijnen in 1892 en 1925. Heden nog gekasseide straat met bochtig tracé, leidende van de Kortrijksesteenweg tot de Sint-Denijslaan. Kleinschalige bebouwing uit overgang 19de-20ste eeuw met voornamelijk bepleisterde en/of beschilderde rijhuizen van twee traveeën en twee of drie bouwlagen onder zadeldak (ondermeer nummer 11-17, 41-55, 153-175). De huizenrij tussen de Reigerstraat en Sint-Denijslaan, in baksteenbouw dateert van circa 1925. Restant van een oudere landelijke bebouwing met twee hoevetjes. Nummer 19 is gelegen achter het huizenblok nummer 11-17 en dateert minstens uit eerste helft 19de eeuw. Boerenhuisje van zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met huizenrij en straat). Verankerde, witgekalkte gevel op gepikte plint. Links aanleunende schuur onder doorlopend zadeldak. Gedeeltelijk gekasseide binnenplaats en eveneens gewitte bakstenen stallingen aan de overzijde.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Boerenwoning

  • Omvat
    Ensemble arbeiderswoningen

  • Is deel van
    Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ganzendries [online] https://id.erfgoed.net/themas/3185 (Geraadpleegd op )