Geografisch thema

Kastanjestraat

ID: 3210   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3210

Beschrijving

Loodrechte straat tussen Reinaertstraat en Fonteineplein in de Brugse Poortwijk. Eerste deel aangelegd in 1881 en definitief getraceerd bij Koninklijk Besluit van 1884 op aanvraag van enkele industriëlen en grootgrondbezitters. Doorsnee-arbeiderswoningen (nummer 167, 169 met twee fraaie houten winkelpuien) met enkele opmerkelijke beluiken, thans met aparte straatnamen, de zogenaamde Brunel- en Sikkelstraat en de Strodekkers- en Heershagestraat, doch werden respectievelijk als een geheel gebouwd in de Kastanjestraat.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Gent (Gent)

 • Omvat
  Beluikhuizen
  Heershagestraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23...

 • Omvat
  Twee steegbeluiken 't Begijnhoveke
  Brunelstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Kasta...