Geografisch thema

Kastanjestraat

ID
3210
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3210

Beschrijving

Loodrechte straat tussen Reinaertstraat en Fonteineplein in de Brugse Poortwijk. Eerste deel aangelegd in 1881 en definitief getraceerd bij Koninklijk Besluit van 1884 op aanvraag van enkele industriëlen en grootgrondbezitters. Doorsnee-arbeiderswoningen (nummer 167, 169 met twee fraaie houten winkelpuien) met enkele opmerkelijke beluiken, thans met aparte straatnamen, de zogenaamde Brunel- en Sikkelstraat en de Strodekkers- en Heershagestraat, doch werden respectievelijk als een geheel gebouwd in de Kastanjestraat.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Beluikhuizen

  • Omvat
    Twee steegbeluiken 't Begijnhoveke

  • Is deel van
    Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kastanjestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3210 (Geraadpleegd op )