Geografisch thema

Maria van Boergondiëstraat

ID: 3237   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3237

Beschrijving

Eén van de straten aangelegd in 1902-1903 op een driehoekig terrein begrensd door de Sint-Lievenslaan, de Bovenschelde (Ter Platen) en de Scheldedoorsteek die vertrekt van het Strop naar de Benedenschelde. Deze straten zijn genaamd naar de Bourgondische hertogen en zijn vooral in begin twintigste eeuw bebouwd met neoclassicistisch getinte burgerhuizen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Maria van Boergondiëstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3237 (Geraadpleegd op 16-01-2021)