Geografisch thema

Overzet

ID
3253
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3253

Beschrijving

Smal straatje, oorspronkelijk leidend naar de overzet aan de oude Leie-arm, gedempt in 1955 en waarop nu de Henri Dunantlaan aangelegd is. Langs deze oude en nog bestaande Leie-arm, rechts van de straat hebben zich vanaf tweede helft 19de eeuw verschillende bedrijven, voornamelijk blekerijen, gevestigd en enkele beluiken. Laatst genoemde verdwenen reeds.

Van de bedrijven rest nog de gebouwen van de voormalige fabriek voor verwerking van textielafval zogenaamd "Dechets Beaumont" (nummer 16), voornamelijk daterend uit eerste kwart 20ste eeuw. Ze omvatten enkele magazijnen, onder meer een schuin, bij het water ingeplant bakstenen gebouw, gedateerd "anno 1925" op de verhoogde middentravee. Rechthoekig blok met drie bouwlagen en zes traveeën onder laag zadeldak. Verticaal geritmeerd door bakstenen lisenen waartussen gekoppelde getoogde vensters, op de bovenste verdieping met jaloezieramen voor de droogruimte. Inwendig verbouwd. Overige sterk verbouwde en inwendig volledig aangepaste bakstenen bedrijfsgebouwen onder raekemdaken aan Overzet.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Overzet [online] https://id.erfgoed.net/themas/3253 (Geraadpleegd op )