Geografisch thema

Weversstraat

ID: 3295   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3295

Beschrijving

Eén der straten in de wijk zogenaamde "Brugse Poort", aangelegd in 1864, nadat zich verschillende industrieën in de nabijheid van de Leie en de Brugse Vaart hadden gevestigd. Straatnaam verwijzend naar de arbeidersbevolking in deze buurt voornamelijk tewerkgesteld in de textielnijverheid.

Voornamelijk kleine burger- of arbeidershuizen van twee en een halve bouwlaag afgedekt met zadeldak, uit derde en vierde kwart 19de eeuw. Lijstgevels met verspringende kroonlijstlijn. Getoogde of rechthoekige vensters, op de bovenverdieping in omlijsting en al of niet met doorlopende lekdrempels. Verschillende aangepaste voorgevels.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weversstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3295 (Geraadpleegd op 19-01-2021)