Geografisch thema

Drongenstationstraat

ID: 3339   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3339

Beschrijving

Van de Oude-Abdijstraat tot het station en van het station tot het kruispunt ter hoogte van de Slingerstraat. Bevat thans ook een gedeelte van de Schuiterstraat dat doodloopt op de nieuw aangelegde Deinsesteenweg met viaduct over de spoorweg.

Oostzijde bebouwd met kleine burger- en arbeidershuisjes van een of twee bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bakstenen, soms beschilderde of beraapte gevel, voorzien van licht getoogde of rechthoekige vensters. Bijvoorbeeld nummer 11. Beraapt geveltje van vier traveeën en één bouwlaag. Vensters en deur met afgeronde bovenhoeken in gecementeerde omlijsting, vensters met bewaard houtwerk en persiennes. Rechts rechthoekige garagepoort. Nummer 25-27-29. Eveneens typische dorpswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw met beraapte gevels van twee bouwlagen met getoogde vensters en deuren.

Westzijde. Bebouwd met grote burger- en herenhuizen uit het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw. Nummer 6. Herenhuis in sobere neo-Vlaamse-renaissancestijl met rechts ervan fraai gietijzeren hek als toegang tot de kleurenfabriek van Grootaert. Nummer 60. Gelijkaardig huis van gele baksteen met begraasd voortuintje.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Station Drongen

 • Is deel van
  Drongen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Drongenstationstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3339 (Geraadpleegd op 27-11-2020)