Geografisch thema

Drongen

ID: 14006   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14006

Beschrijving

Randgemeente ten zuidwesten van Gent. Ten noorden begrensd door Lovendegem, Mariakerke en Vinderhoute, ten oosten door Mariakerke en Gent, ten zuiden door Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Sint-Martens-Latem en Sint-Martens-Leerne en tenslotte in westelijke richting aansluitend bij Vosselare, Landegem en Merendree. De Leie (in het zuiden), Meirebeek (in het westen) en Kalebeek of Gavergracht (in het noorden) vormen natuurlijke begrenzingen. Voornamelijk landbouwgemeente met een relatief lage bevolkingsdichtheid (11.165 inwoners in 1976), de landbouwgronden beslaan 2/3 van de totale oppervlakte (2743 hectare) waarvan de helft weilanden aan de Leie-oevers. Enkele landschappelijk belangrijke gebieden zoals de Bourgoyen en Ossemeersen vormen trouwens een brede scheidingsgordel met Gent. De gemeente telt elf wijken en drie parochies: Sint-Gerulfus (Dorp of centrum), Sint-Martinus (Baarle) en Onze-Lieve-Vrouw (Luchteren). Tevens zetel van een dekenij. In feite moet de huidige gemeente Drongen opgesplitst worden in twee kernen, namelijk Drongen en Baarle (tot 1805 een zelfstandige gemeente).

Ontstaan op een vanouds bewoonde plaats (zie prehistorische vondsten in Baarlevelde en Halewijn en bij het "Valkenhuis"), de oorsprong van de naam zelf is nog niet bekend. Gallo-Romeinse vondsten werden opgegraven onder meer in de Bourgoyen. Oudste vermelding als Truncinas in 820-822. De heerlijkheid Drongen wordt beschouwd als één van de oudste heerlijkheden, oorspronkelijk toebehorend aan de graven van Vlaanderen, en vanaf de 11de eeuw onder het huis van Aalst, daarna de heren van Kortrijk. De rechten van de heerlijkheid, afhankelijk van de Kasselrij van de Oudburg van Gent, waren vanaf de 13de eeuw gemeenschappelijk bezit met de heren van Deinze. In 1786 werd graaf Jean-Baptiste d'Hane-Steenhuyse de laatste bezitter van de heerlijkheid.

Naast de heerlijkheid Drongen telde men nog zeventien andere heerlijkheden, onder meer de heerlijkheid van de abdij. Belangrijk element in de dorpsgeschiedenis is de stichting en de groei van de abdij, oorspronkelijk een kapittel van seculiere monniken, vermoedelijk opklimmend tot de 7de eeuw. Door toedoen van Iwein van Aalst in de 12de eeuw omgevormd tot een benedictijnerabdij. De in de 19de-eeuw vernieuwde abdijkerk fungeert eveneens als parochiekerk.

De oudste vermelding van Baarle (dit is Barloria) dagtekent van 820-822. Eigendom van de Sint-Pietersabdij, bestuurlijk en fiscaal behorend tot de Kasselrij van de Oudburg. Het oorspronkelijk dorp strekte zich uit aan weerskanten van de Leie. De kerk van Baarle wordt de eerste maal vermeld in 1025. Bij keizerlijk decreet van 22 januari 1805 werd Baarle als gemeente afgeschaft, het deel rechts van de Leie-oever werd ingelijfd bij Sint-Martens-Latem en het linkerdeel bij Drongen. Kerkelijk gezien bleef het echter een afzonderlijke parochie.

Drongen bleef tot het midden van de 20ste eeuw haar landelijk karakter behouden met een gespreide bebouwing van hoeven en kastelen. In 1978 werd in het kader van het "Jaar van het dorp" door de Landelijke Gilden Drongen en Drongen-Baarle aan de hoeven aangesloten bij de gilde een historisch, geografisch of geologisch verantwoorde hoevenaam op een huisnaambord geschonken, aangebracht op een gevel van de hoeve. Enkele gereconstrueerde of sterk gerestaureerde hoeven werden, niettegenstaande hun soms historische waarde, niet gerepertorieerd indien het gebouw uiterlijk geen originele sporen behoudt (bijvoorbeeld de Wafelijzerhoeve, of Het Bollewerk).

De rijkswegen Gent-Deinze en Drongen-Hansbeke vormden de voornaamste verkeersaders. Doch reeds in 1832 werd door de aanleg van de spoorlijn Gent-Brugge, die het dorp in oost-west richting doorkruist, een belangrijke nieuwe verkeersader geschapen die een lichte toename van de bevolking mogelijk maakte.

Een sterke bevolkingsaangroei door pendelaars komt er echter definitief na de tracering van de E5 autosnelweg (1950), waardoor wordt verholpen aan de slechte verbindingswegen en de grote verwijdering met de stad Gent. Tevens voorzag men in de buurt van de E5 een nieuw industrieterrein, dat naast diverse kleine industrieën moest voorzien in werkgelegenheid voor de bevolking. Dit industrieterrein ligt voornamelijk op het gehucht Baarle. Een andere belangrijke factor is het openen van de Ringvaart in 1969.

Drongen kon steeds de stedelijke expansie vermijden maar onderging voornamelijk de jongste jaren enkele drastische ingrepen door verbouwingsverdichtingen aan belangrijke banen, door de verkaveling van grote landbouwgebieden en ten gevolge van nieuwe of vernieuwde verbindingswegen onder meer van Gent naar de oprit Drongen op de E5.

 • DE POTTER F.-BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 2, Gent.
 • s.n. s.d.: Drongen vroeger en nu, eerste deel, samengesteld door de Heemkundige Kring "Dronghine", s.l.
 • s.n. 1974: Gids voor gemeente Drongen, Drongen.
 • s.n. s.d.: Monographie van Drongen, s.l.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  't Goed te Bassebeke
  Bassebeekstraat 13 (Gent)

 • Omvat
  Antoon Catriestraat
  Antoon Catriestraat (Gent)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Paradijskouter 16 (Gent)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Mariakerksesteenweg 12-18 (Gent)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen in beluik
  Boelenaar 16-30 (Gent)

 • Omvat
  Baarledorpstraat
  Baarledorpstraat (Gent)

 • Omvat
  Baarleveldestraat
  Baarleveldestraat (Gent)

 • Omvat
  Beekstraat
  Beekstraat (Gent)

 • Omvat
  Begijnenboshoeve
  Heiebreestraat 72 (Gent)

 • Omvat
  Beluik met huisjes
  Adolf Petitstraat 26-36 (Gent)

 • Omvat
  Blauwpoortstraat
  Blauwpoortstraat (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeidershuis
  Raapstraat 87 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Doornplasstraat 36 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Halewijnkouter 20 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Keuzekouter 1 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Lage Varenweg 5 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Mariakerksesteenweg 42 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Sint-Gerolfstraat 36 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Varendrieskouter 90 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Varendrieskouter 219 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Varendriesstraat 32 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen
  Halewijnstraat 2-3, 4 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen
  Schuiterstraat 30-32 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen
  Varendriesstraat 34-36 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Doornplasstraat 11 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Doornplasstraat 72 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Keuzekouter 5 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Raapstraat 62 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Rondehuisjesdreef 36 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Steenovenstraat 15 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuis Het Leenhof
  Sint-Gerolfstraat 47 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuis, eertijds café Den Hoed
  Kruisstraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Boerenhuisje
  Merendreesesteenweg 91 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Bollewerkstraat 104 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Bollewerkstraat 135 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Halewijnstationstraat 24 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Halewijnstationstraat 27 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Lage Varenweg 19 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Luchterenstraat 22-24 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Luchterenstraat 22 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Luchterenstraat 27 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Mariakerksesteenweg 179-183 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Merendreesesteenweg 73 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Merendreesesteenweg 78 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Mosgaverstraat 20 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Varendriesstraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Varendriesstraat 56 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Varendriesstraat 58 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Wijkbosstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning Doornhof
  Doornplasstraat 62 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoningen
  Paradijskouter 2 (Gent)

 • Omvat
  Boskeetstraat
  Boskeetstraat (Gent)

 • Omvat
  Bosstraat
  Bosstraat (Gent)

 • Omvat
  Café De Flonke
  Varendrieskouter 225 (Gent)

 • Omvat
  Café Heilig Huizeken
  Slingerstraat 13 (Gent)

 • Omvat
  De Hostelrije, ook Goed ter Zwaluwen en Wiemershof
  Varendriesstraat 46 (Gent)

 • Omvat
  De Pijckhoeve
  Welvaertslag 2 (Gent)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Oude Gentweg 3 (Gent)

 • Omvat
  Drongenplein
  Drongenplein (Gent)

 • Omvat
  Drongensesteenweg (Drongen)
  Drongensesteenweg (Gent)

 • Omvat
  Drongenstationstraat
  Drongenstationstraat (Gent)

 • Omvat
  Ernest Solvynsdreef
  Ernest Solvynsdreef (Gent)

 • Omvat
  Gavergrachtstraat
  Gavergrachtstraat (Gent)

 • Omvat
  Gaverlandstraat
  Gaverlandstraat (Gent)

 • Omvat
  Goed Jonckershof
  Gijzelstraat 12 (Gent)

 • Omvat
  Goubaulaan
  Goubaulaan (Gent)

 • Omvat
  Hoekpand ontworpen door Richard Deweirdt
  Domien Ingelsstraat 28 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Beekstraatkouter 27 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Doornplasstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Flonkedreef 14 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Heiebreestraat 14 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Luchterenstraat 21 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve 't Keuzegoed
  Keuzekouter 19 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve De Eremijt
  Heiebreestraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve De Lindebulk
  Droogveldeweg 10 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve De Meierij
  Deinsesteenweg 104 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve De Nootstede
  Merendreesesteenweg 92 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Bollewerkstraat 9 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Luchterenstraat 8 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Schuiterstraat 31 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Paradijskouter 41 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Halewijnstationstraat 43 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Halewijnkouter 121 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Mariakerksesteenweg 160 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve Pastoorshof
  Luchterenstraat 14 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve Rijcke Bruid
  Bruidstraat 13 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve Ten Elshoute of Walhof
  Elshout 48 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve't Blauwe Wiel
  Raapstraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Hoeven
  Elshout 27, 31 (Gent)

 • Omvat
  Hoge Lakendreef
  Hoge Lakendreef (Gent)

 • Omvat
  Hovenierswoning
  Gijzelstraat 14 (Gent)

 • Omvat
  Kaaksmetestraat
  Kaaksmetestraat (Gent)

 • Omvat
  Kasteeldomein Kapellegoed
  Sint-Gerolfstraat 32 (Gent)

 • Omvat
  Kasteeldomein van Sint-Martens-Leerne en omgeving
  Sint-Martens-Leerne (Deinze), Drongen (Gent)

 • Omvat
  Kattegaver
  Kattegaver (Gent)

 • Omvat
  Klooster van de zusters van Gijzegem
  Lage Lakendreef 4 (Gent)

 • Omvat
  Knotbomenrijen van els en schietwilg
  Elshout zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Knoteik als hoekboom
  Paradijskouter 52 (Gent)

 • Omvat
  Kroonprinsstraat
  Kroonprinsstraat (Gent)

 • Omvat
  Landhuis
  Domien Ingelsstraat 49 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Bassebeekstraat 39 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Doornplasstraat 111 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Elshout 54 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Halewijnstationstraat 20 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Noordgijzelstraat 13 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Poekstraat 11 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Schuiterstraat 41 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Paradijskouter 81 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Halewijnkouter 16 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Keiskantstraat 74 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Mosgaverstraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeven
  Sint-Gerolfstraat 7-9, 33 (Gent)

 • Omvat
  Maeshoeve
  Elshout 35 (Gent)

 • Omvat
  Moerstraat
  Moerstraat (Gent)

 • Omvat
  Noordhoutstraat
  Noordhoutstraat (Gent)

 • Omvat
  Omwalde hoeve
  Halewijnstationstraat 33 (Gent)

 • Omvat
  Oude-Abdijstraat
  Oude-Abdijstraat (Gent)

 • Omvat
  Pastorie
  Kloosterstraat zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Pleinbeluik
  Domien Ingelsstraat 17-31 (Gent)

 • Omvat
  Pontstraat
  Pontstraat (Gent)

 • Omvat
  Populierenhof
  Adolf Lootensstraat 14 (Gent)

 • Omvat
  Rodehoedstraat
  Rodehoedstraat (Gent)

 • Omvat
  Romanhoeve
  Streepbosstraat 18 (Gent)

 • Omvat
  Schuttershoeve
  Adolf Lootensstraat 50 (Gent)

 • Omvat
  Sint-Gerulfuskapel
  Sint-Gerolfstraat zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Sint-Janshof
  Poekstraat 21-23 (Gent)

 • Omvat
  Sinte Regina's Godshuis
  Kloosterstraat 6 (Gent)

 • Omvat
  Torenhof
  Congregatiestraat 14 (Gent)

 • Omvat
  Twee boerenarbeiderswoningen
  Lage Varenweg 24, Varendriesstraat 35 (Gent)

 • Omvat
  Tweegezinswoning
  Groenewandeling 89-91 (Gent)

 • Omvat
  Valkenhuisweg
  Valkenhuisweg (Gent)

 • Omvat
  Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk
  Landegem, Merendree (Deinze), Drongen (Gent), Lovendegem, Vinderhoute (Lievegem)

 • Omvat
  Varenstede
  Rabouwstraat 11 (Gent)

 • Omvat
  Veerstraat
  Veerstraat (Gent)

 • Omvat
  Vierhekkensstraat
  Vierhekkensstraat (Gent)

 • Omvat
  Welkomstlinde Maeshoeve
  Elshout 35 (Gent)

 • Omvat
  Windmolen Hoosmolen
  Mahatma Gandhistraat zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Woning Baetens
  Oranjeboomstraat 4 (Gent)

 • Omvat
  Woning Cools
  Dosweg 52 (Gent)

 • Omvat
  Woning De Clercq
  Luchterenkerkweg 173 (Gent)

 • Omvat
  Woning De Wispelaere
  Deinse Horsweg 65 (Gent)

 • Omvat
  Woning Dewulf
  Moerstraat 87 (Gent)

 • Omvat
  Woning Haerick
  Driesdreef 22 (Gent)

 • Omvat
  Woning Ost
  Verschansingsstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Woning Plovier
  Beekstraatkouter 87 (Gent)

 • Omvat
  Woning Saelens-Minnebo
  Emiel Poetoustraat 21 (Gent)

 • Omvat
  Woning Timmerman
  Slingerstraat 7 (Gent)

 • Omvat
  Woning Vandenberghe-Brys
  Keuzekouter 54 (Gent)

 • Is deel van
  Gent - fusiegemeenten
  Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsber...