Geografisch thema

Drongen

ID: 14006   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14006

Beschrijving

Randgemeente ten zuidwesten van Gent. Ten noorden begrensd door Lovendegem, Mariakerke en Vinderhoute, ten oosten door Mariakerke en Gent, ten zuiden door Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Sint-Martens-Latem en Sint-Martens-Leerne en tenslotte in westelijke richting aansluitend bij Vosselare, Landegem en Merendree. De Leie (in het zuiden), Meirebeek (in het westen) en Kalebeek of Gavergracht (in het noorden) vormen natuurlijke begrenzingen. Voornamelijk landbouwgemeente met een relatief lage bevolkingsdichtheid (11.165 inwoners in 1976), de landbouwgronden beslaan 2/3 van de totale oppervlakte (2743 hectare) waarvan de helft weilanden aan de Leie-oevers. Enkele landschappelijk belangrijke gebieden zoals de Bourgoyen en Ossemeersen vormen trouwens een brede scheidingsgordel met Gent. De gemeente telt elf wijken en drie parochies: Sint-Gerulfus (Dorp of centrum), Sint-Martinus (Baarle) en Onze-Lieve-Vrouw (Luchteren). Tevens zetel van een dekenij. In feite moet de huidige gemeente Drongen opgesplitst worden in twee kernen, namelijk Drongen en Baarle (tot 1805 een zelfstandige gemeente).

Ontstaan op een vanouds bewoonde plaats (zie prehistorische vondsten in Baarlevelde en Halewijn en bij het "Valkenhuis"), de oorsprong van de naam zelf is nog niet bekend. Gallo-Romeinse vondsten werden opgegraven onder meer in de Bourgoyen. Oudste vermelding als Truncinas in 820-822. De heerlijkheid Drongen wordt beschouwd als één van de oudste heerlijkheden, oorspronkelijk toebehorend aan de graven van Vlaanderen, en vanaf de 11de eeuw onder het huis van Aalst, daarna de heren van Kortrijk. De rechten van de heerlijkheid, afhankelijk van de Kasselrij van de Oudburg van Gent, waren vanaf de 13de eeuw gemeenschappelijk bezit met de heren van Deinze. In 1786 werd graaf Jean-Baptiste d'Hane-Steenhuyse de laatste bezitter van de heerlijkheid.

Naast de heerlijkheid Drongen telde men nog zeventien andere heerlijkheden, onder meer de heerlijkheid van de abdij. Belangrijk element in de dorpsgeschiedenis is de stichting en de groei van de abdij, oorspronkelijk een kapittel van seculiere monniken, vermoedelijk opklimmend tot de 7de eeuw. Door toedoen van Iwein van Aalst in de 12de eeuw omgevormd tot een benedictijnerabdij. De in de 19de-eeuw vernieuwde abdijkerk fungeert eveneens als parochiekerk.

De oudste vermelding van Baarle (dit is Barloria) dagtekent van 820-822. Eigendom van de Sint-Pietersabdij, bestuurlijk en fiscaal behorend tot de Kasselrij van de Oudburg. Het oorspronkelijk dorp strekte zich uit aan weerskanten van de Leie. De kerk van Baarle wordt de eerste maal vermeld in 1025. Bij keizerlijk decreet van 22 januari 1805 werd Baarle als gemeente afgeschaft, het deel rechts van de Leie-oever werd ingelijfd bij Sint-Martens-Latem en het linkerdeel bij Drongen. Kerkelijk gezien bleef het echter een afzonderlijke parochie.

Drongen bleef tot het midden van de 20ste eeuw haar landelijk karakter behouden met een gespreide bebouwing van hoeven en kastelen. In 1978 werd in het kader van het "Jaar van het dorp" door de Landelijke Gilden Drongen en Drongen-Baarle aan de hoeven aangesloten bij de gilde een historisch, geografisch of geologisch verantwoorde hoevenaam op een huisnaambord geschonken, aangebracht op een gevel van de hoeve. Enkele gereconstrueerde of sterk gerestaureerde hoeven werden, niettegenstaande hun soms historische waarde, niet gerepertorieerd indien het gebouw uiterlijk geen originele sporen behoudt (bijvoorbeeld de Wafelijzerhoeve, of Het Bollewerk).

De rijkswegen Gent-Deinze en Drongen-Hansbeke vormden de voornaamste verkeersaders. Doch reeds in 1832 werd door de aanleg van de spoorlijn Gent-Brugge, die het dorp in oost-west richting doorkruist, een belangrijke nieuwe verkeersader geschapen die een lichte toename van de bevolking mogelijk maakte.

Een sterke bevolkingsaangroei door pendelaars komt er echter definitief na de tracering van de E5 autosnelweg (1950), waardoor wordt verholpen aan de slechte verbindingswegen en de grote verwijdering met de stad Gent. Tevens voorzag men in de buurt van de E5 een nieuw industrieterrein, dat naast diverse kleine industrieën moest voorzien in werkgelegenheid voor de bevolking. Dit industrieterrein ligt voornamelijk op het gehucht Baarle. Een andere belangrijke factor is het openen van de Ringvaart in 1969.

Drongen kon steeds de stedelijke expansie vermijden maar onderging voornamelijk de jongste jaren enkele drastische ingrepen door verbouwingsverdichtingen aan belangrijke banen, door de verkaveling van grote landbouwgebieden en ten gevolge van nieuwe of vernieuwde verbindingswegen onder meer van Gent naar de oprit Drongen op de E5.

 • DE POTTER F.-BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 2, Gent.
 • s.n. s.d.: Drongen vroeger en nu, eerste deel, samengesteld door de Heemkundige Kring "Dronghine", s.l.
 • s.n. 1974: Gids voor gemeente Drongen, Drongen.
 • s.n. s.d.: Monographie van Drongen, s.l.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  't Goed te Bassebeke

 • Omvat
  Antoon Catriestraat

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Arbeiderswoningen in beluik

 • Omvat
  Baarledorpstraat

 • Omvat
  Baarleveldestraat

 • Omvat
  Beekstraat

 • Omvat
  Begijnenboshoeve

 • Omvat
  Beluik met huisjes

 • Omvat
  Blauwpoortstraat

 • Omvat
  Boerenarbeidershuis

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis Het Leenhof

 • Omvat
  Boerenhuis, eertijds café Den Hoed

 • Omvat
  Boerenhuisje

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning Doornhof

 • Omvat
  Boerenwoningen

 • Omvat
  Boskeetstraat

 • Omvat
  Bosstraat

 • Omvat
  Café De Flonke

 • Omvat
  Café Heilig Huizeken

 • Omvat
  De Hostelrije, ook Goed ter Zwaluwen en Wiemershof

 • Omvat
  De Pijckhoeve

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Drongenplein

 • Omvat
  Drongensesteenweg (Drongen)

 • Omvat
  Drongenstationstraat

 • Omvat
  Ernest Solvynsdreef

 • Omvat
  Gavergrachtstraat

 • Omvat
  Gaverlandstraat

 • Omvat
  Goed Jonckershof

 • Omvat
  Goubaulaan

 • Omvat
  Hoekpand ontworpen door Richard Deweirdt

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve 't Keuzegoed

 • Omvat
  Hoeve De Eremijt

 • Omvat
  Hoeve De Lindebulk

 • Omvat
  Hoeve De Meierij

 • Omvat
  Hoeve De Nootstede

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Pastoorshof

 • Omvat
  Hoeve Rijcke Bruid

 • Omvat
  Hoeve Ten Elshoute of Walhof

 • Omvat
  Hoeve't Blauwe Wiel

 • Omvat
  Hoeven

 • Omvat
  Hoge Lakendreef

 • Omvat
  Hovenierswoning

 • Omvat
  Kaaksmetestraat

 • Omvat
  Kasteeldomein Kapellegoed

 • Omvat
  Kasteeldomein van Sint-Martens-Leerne en omgeving

 • Omvat
  Kattegaver

 • Omvat
  Klooster van de zusters van Gijzegem

 • Omvat
  Knotbomenrijen van els en schietwilg

 • Omvat
  Knoteik als hoekboom

 • Omvat
  Kroonprinsstraat

 • Omvat
  Landhuis

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeven

 • Omvat
  Maeshoeve

 • Omvat
  Moerstraat

 • Omvat
  Noordhoutstraat

 • Omvat
  Omwalde hoeve

 • Omvat
  Oude-Abdijstraat

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Pleinbeluik

 • Omvat
  Pontstraat

 • Omvat
  Populierenhof

 • Omvat
  Rodehoedstraat

 • Omvat
  Romanhoeve

 • Omvat
  Schuttershoeve

 • Omvat
  Schuur en stallen

 • Omvat
  Sint-Gerulfuskapel

 • Omvat
  Sint-Janshof

 • Omvat
  Sinte Regina's Godshuis

 • Omvat
  Torenhof

 • Omvat
  Twee boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Tweegezinswoning naar ontwerp van W. Temmerman

 • Omvat
  Valkenhuisweg

 • Omvat
  Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk

 • Omvat
  Varenstede

 • Omvat
  Veerstraat

 • Omvat
  Vierhekkensstraat

 • Omvat
  Villa Cools

 • Omvat
  Villa Plovier–De Ruyter

 • Omvat
  Welkomstlinde Maeshoeve

 • Omvat
  Windmolen Hoosmolen

 • Omvat
  Woning Baetens

 • Omvat
  Woning De Clercq

 • Omvat
  Woning De Wispelaere

 • Omvat
  Woning De Wulf

 • Omvat
  Woning Haerick

 • Omvat
  Woning Ost

 • Omvat
  Woning Saelens-Minnebo

 • Omvat
  Woning Timmerman

 • Omvat
  Woning Vandenberghe-Brys

 • Is deel van
  Gent - fusiegemeenten